Instal·lació del Xubuntu a un lloc de treball a partir del DVD Xubuntu 12.04 Live Xarxipèlag


La Conselleria disposa d'una versió “light” de l'Ubuntu 12.04 (Xubuntu 12.04) adaptada que es posa a disposició dels centres que la sol·licitin, aquesta versió es la recomanada per equips amb menys d'1GB de RAM. Aquesta versió de l'Xubuntu és la que substitueix a la versió 10.04 i, com aquesta, es tracta d'una versió de llarg manteniment (LTS). Es distribueix per mitjà d'un DVD autoarrencable que quan arrenca dóna l'opció d'iniciar l'assistent d'instal·lació (Instal·la l'Xubuntu). El DVD inclou també altres opcions que no són objecte del present article.

El present article mostra com obtenir i com instal·lar aquesta versió de l'Xubuntu que pot ser útil tant per a ordinadors integrats a un domini Windows del centre com per a ordinadors no integrats a un domini (bé perquè el centre no disposi de domini Windows, bé perquè es tracti d'un ordinador que s'hagi de connectar a la xarxa sense fils a aules amb cobertura Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, bé perquè es tracti d'un ordinador particular d'un professor).
 

Obtenció

Per a sol·licitar el DVD emplenau el següent formulari posant a l'assumpte Petició de DVD Ubuntu Live Xarxipèlag .
En resposta a aquesta petició,

Instal·lació

0- Per a realitzar aquesta instal·lació cal estar connectats a la xarxa del centre.

1- Arrencau l'instal·lador del Linux Ubuntu 12.04.  Triau el idioma i després premeu el botó Instal·la Xubuntu

thumb_1

2- L'instal·lador ens avisa que la traducció no està completa. Aixi i tot, contestau que a la pregunta de si es vol continuar la instal·lació amb la llengua seleccionada.

thumb_2

3- Ens demana la nostre ubicació: Espanya

thumb_3

4- No fa falta que detecti el nostre teclat

thumb_4

5- Nosaltres li deim quina disposició de teclat volem: Espanyol -Català

thumb_5

 

thumb_6

6- Si l'ordenador està a la xarxa Xarxipèlag 2.0 o bé a la xarxa Xarxipèlag i tenim un servidor de DHCP operatiu, l'ordenador agafarà una IP automàticament i podem passar al punt 8. En cas contrari haurem de configurat la xarxa manualment (punt 7).
Nota: perquè la instal·lació funcioni correctament és necessari tenir connectat l'ordinador a la xarxa mentre es fa la instal·lació.

thumb_7

7- Configuració de la xarxa

thumb_8

7 a- Posam la IP que tendrà la màquina

thumb_9

7 b - Demana la IP de la passarel·la, hem de posar la IP del servidor cau del centre (proxy)

thumb_10

7 c -Si el centre té controlador  de domini posam la seva IP. En cas contrari 10.215.5.1

thumb_11

8- Pel nom del vostre ordinador seguim la següent recomanació:

    si es tracta d'un PC particular (d'un docent per exemple) podem posar el nom que vulgueu
    si es tracta d'un PC propietat del centre seguim la sintaxi:  lx+ ident. (1 a 6 caràcters) + versió_sistema
    on ident. serà un identificador per al PC (típicament l'adreça IP que li assignam) i versió_sistema serà xbt1204.
    Exemple: lx025xbt1204
Nota: és molt important acabar el nom amb la versió correcta del sistema (en el cas de l'Xubuntu 12.04 hem de posar xbt1204 ja que d'això en depèn la correcta diatribució de configuracions des del servidor de configuracions (puppet)
    Per a més informació: Quin és el hostname als Linux Ubuntu?

thumb_12

9- Nom del domini del centre, si el centre no en té ho deixam en blanc

thumb_13

10- Nom del usuari: ubtadmin

thumb_14

11- Contrasenya (2 cops)

 thumb_15

12- No xifram el directori de l'usuari

 thumb_16

13- Fus horari: Madrid

 thumb_17

14- L'instal·lador ens demanarà si volem fer particions al disc. En aquest article usarem tot el disc sense configurar res més.

 thumb_18

15- Seleccionam a quin disc dur farem la instal·lació. Un elegit ens demanarà confirmació de l'escriptura

thumb_disc_dur

 thumb_19

16- A l'opció de servidor intermediari ho hem de deixar en blanc

 thumb_20

17- Triam l'opció que es baixi els paquets de idioma que li falten de internet

 thumb_21

18- Instal·lam el GRUB

 thumb_22

19- Establim el rellotge a UTC

 thumb_23

20. La instal·lació del sistema és un procés lent ja que requereix de la descàrrega online de paquets de programari pesats com el Java Runtime Environtment des de la web d'Oracle. És necessari tenir paciència i deixar que acabi. En alguns punts del procés (com per exemple, a la pantalla que es mostra a continuació)  pot semblar que el procés s'ha "penjat", però no és així. En qualsevol cas, si l'instal·lador detecta un error ens avisarà explícitament.

thumb_pressed

21- En acabar la instal·lació ens sortirà la pantalla següent que ens avisa que hem de treure el DVD abans de reiniciar. 

 thumb_24

21- El Xubuntu ja està instal·lat

thumb_25

22- Per iniciar la sessió entrau el nom d'usuari (ubtadmin) i la contrasenya. El primer cop que entrem el sistema trobarà diverses actualitzacions que cal realitzar.

 

En cas de qualsevol dubte sempre podem obrir una incidència al CAU: