Descàrrega programada d'imatges a un equip Ubuntu

Tal i com està indicat als articles Pendrives de restauració dels diferents contractes i Ubuntu Live Xarxipèlag a disposició dels centres és possible la descàrrega directe des del navegador web, de les imatges per a la instal·lació del sistema operatiu (imatges del pendrive de restauració d'alguns contractes i la d'instal·lació de l'Ubuntu Xarxipèlag respectivament).

Per facilitar aquesta descàrrega dins l'horari habilitat i per ampliar-ho a tots els centre educatius  —no només als que disposen de connexió per fibra òptica— és possible programar aquesta descàrrega, de tal forma que no sigui necessari ser-hi present al centre, per interactuar a la sessió d'usuari i ordenar la descàrrega.

 

1. Script

La primera passa és crear l'script que realitzarà la descàrrega de la ISO i l'emmagatzemarà a l'espai de disc de l'usuari. Per simplificar i a mode d'exemple es treballa sempre a la carpeta Baixades de l'usuari.

Obtenir l'enllaç de la ISO que ens interessi aconseguir, per exemple la de l'Ubuntu 14.04. Fer clic amb el botó dret del ratolí a la icona de la descàrrega de la ISO i copiar l'enllaç:

 

obtenir enllaç iso

 

 

Crear i editar el fitxer script Descarrega.sh a la carpeta Baixades de l'usuari. Executar a un terminal:

cd Baixades
nano Descarrega.sh

amb el següent contingut,  tal i com es mostra a la imatge:

 

#!/bin/bash
cd $HOME/Baixades
wget -c url_enllaç_de_la_ISO_a_descarregar

En el lloc de "url_enllaç_de_la_ISO_a_descarregar", enganxau l'enllaç de la ISO que vos interessa i que heu copiat anteriorment.

 

Descarrega sh

 Crtl + O  per gravar i Ctrl + X per sortir de l'editor.

 

Donar els permisos d'execució al fitxer creat. Executar a un terminal:

chmod 755 Descarrega.sh

 

2. Programació

Crear una tasca programada mitjançant el servei Cron de l'usuari, que engegui l'script anterior a partir de les 15:01 hores del mateix dia que fem la programació i sabem que l'equip quedarà en funcionament!

Executar a un terminal:

crontab -e

 

Si és la primera vegada que es configura o edita el crontab, demana quin editor utilitzar. Escollir l'opció 2:

 

Escollir editor crontab

 

Afegir al final del fitxer, la línia corresponent a la  programació de la tasca segons l'horari / dia escollit:

01 15 28 3 2 $HOME/Baixades/Descarrega.sh

 

Aquest exemple correspon amb una programació per a les 15 Hores, 01 Minuts,  dia 28, mes de Març,  Dimarts.

01 [Minut], 15 [Hora], 28 [dia del mes], 3 [mes de l'any], 2 [dia de la setmana: 0 - 6. Diumenge és el 0]  

 

Edicio crontab usuari

 

 

Deixau l'equip engegat!

L'endemà, comprovau si ja disposau de la imatge ISO, a la carpeta Baixades de l'usuari que ha realitzat la programació.

Una vegada obtinguda la imatge ISO, eliminau la tasca afegida al crontab. O es repetirà l'any següent la mateixa ordre si l'equip està engegat.

  

Davant qualsevol dubte o consulta sobre aquest procediment vos podeu adreçar al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació (abans Servei d'Informàtica educativa i Suport Tècnic a Centres) mitjançant el procediment publicat a:
Consultes i propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació