Com integrar un ordinador amb Windows 7 al domini del centre


Per integrar els ordinadors al domini, aquests hauran d'estar connectats per cable i dur una adreça de la xarxa 10.216.x.x. Per assignar-li una adreça IP podeu seguir les instruccions a l'article Com configurar el protocol TCP/IP a un Windows 7.

 

La integració al domini, des de Windows, dels ordinadors que es es troben a la xarxa 10.218.x.x o 10.219.x.x (el direccionament de la xarxa Wi-Fi) NO funciona correctament.


Tasques prèvies   *(només per a centres amb servidor Windows 2003, per altres anar directament a Integració de l'equip)

Abans de realitzar la integració pròpiament dita s'han de realitzar unes tasques prèvies:
Crear i incloure els equips que s'han d'integrar al grup global del domini equips_sense_desplegament_de_programari_basic. L'objectiu és evitar que se'ls apliqui la política de desplegament de programari bàsic destinada als llocs de treball amb Windows XP. 

Per tant per a la integració dels equips heu de seguir el següent protocol:

Inclogueu els equips que volem integrar al grup del domini equips_sense_desplegament_de_programari_basic seguint les següents passes:

  1. Apuntau els noms de tots els equips que vulgueu integrar i entrau al servidor de domini
  2. Anau a Usuarios y Equipos de Active Directory 

   thumb_1
  3. Anau a la pestanya Computers

   thumb_2

  4.  Creau un nou equip anant a Acción--Nuevo--Equipo

    thumb_3
  5. Surt una pantalla i heu de posar el nom de l'equip a Nombre de equipo i automàticament també emplena a (SO anterior a Windows 2000)

   thumb_4
  6. A les  pantalles següents només heu de fer clic a Siguiente fins acabar el procés

   thumb_5 
    
  7. Ara ja us apareix l'equip dins Computer. 
   En cas de voler integrar més equips repetiu el procés des del punt 2.4 tan de cops com màquines vulguem integrar. Un cop donats d'alta tots els equips que es volen integrar continuau amb el punt 2.8 
    
  8. Anau a Users  i sobre equips_sense_desplegament_de_programari_basic feu clic amb el botó dret del ratolí i anau a propiedades i triau la pestanya Miembros

   thumb_6

   thumb_7 
    
  9. Feu clic a Agregar... i feu clic a tipos de objetos... i assenyalam Equipos

    thumb_win7_1
  10.  Posau els noms de les màquines que heu donat d'alta prèviament separats per ; abans de acabar d'escriure cada nom feu a Comprobar nombre

   thumb_8 
    
  11. Ara ja us apareixen com a membres del grup i només heu de fer clic Aceptar 

   thumb_9 
    

Integració de l'equip


Passos a seguir per integrar un ordinador al domini:  Amb l'usuari Administrador,

 

 1. Anau a Inicia. Sobre Ordinador haureu de prémer el botó dret i del menú contextual que sortirà escolliu Propietats:

  1integracio2

 2. S'obrirà una finestra nova com la de la imatge. Al menú Configuració de nom, domini i grup de treball de l'ordinador, anau a Canvia la configuració.

  1integr1

 3. S'obrirà una altra finestra, aquí haureu de prémer el botó Canvia:

  2integr2

 4. On posa Membre de, seleccionau Domini i escriviu el nom de domini del vostre centre.

  integr3
  Premeu  D'acord i us demanarà usuari i contrasenya.

  domini1
  Si tot ha anat bé, sortirá una finestra indicant "Benvingut al domini".

  domini2
  Finalment s'haurà de reiniciar l'ordinador per tal que els canvis tinguin efecte.

 5. Per entrar al domini, haureu de premer el botó canvia d'usuari > un altre usuari. On diu nom haureu d'escriure nomdomini \ nomusuari i prémer sobre la fletxa. Per exemple curs2006\administrador i a contrasenya la seva corresponent.

  domini3

S'ha de tenir en compte que els perfils de Windows XP i Windows 7 no són compatibles. És a dir, al Windows 7 es crearà una carpeta nova amb el mateix nom que ja tenia un perfil al windows XP però amb extensió v2 i que no conté les dades de la carpeta de perfil del Windows XP. Això vol dir que per exemple si a favorits tenim unes adreces web, llavors a la carpeta de perfil del Windows 7 aquestes dades no hi seran.