-- Nou Darrera actualització: 6-5-09

Resum:

» Problema

Hem detectat diferents errades en l'accés a les xarxes sense fils dels centres educatius des dels ACER Veriton M460 amb Sistema operatiu Windows XP distribuïts amb la quota 2007/2008.

Entre aquestes errades podem destacar la impossibilitat de connectar a la xarxa wifi del centre, perdudes esporàdiques de connectivitat, etc.

Solució

Entrau a cada equip afectat com a Administrador del sistema i instal·leu el driver Realtek que s'adjunta amb aquesta nota.

Un cop instal·lat el driver la gestió de la xarxa wifi es realitzarà des de l'aplicatiu de Realtek en lloc de fer servir la gestió wifi del Windows.

En el cas de que tingueu problemes a l'hora d'aplicar aquesta solució ho podeu comunicar al Servei d'Informàtica Educativa i Suport tècnic a Centres mitjançant l'adreça suport@educacio.caib.es

Aplicat a:

» Ordinadors ACER Veriton M460 quota 2007/2008


 85-PCICardbus.zip