Darrera actualització: 8-1-03

Resum:

» Aquest document inclou una proposta per integrar un ordinador amb windows XP a les xarxes dels centres del projecte Xarxipèlag. Els temes principals dels quals es fa referència són: la incorporació de l'equip al domini del centre, la utilització de perfils mòbils, els desplegament de polítiques i la impressió.

S'adjunta, també, un full de càlcul (winxpgpset.xls) amb una proposta de directrius (polítiques) que convé habilitar en els equips amb windows XP, juntament amb els fitxers de plantilles administratives: system.adm, conf.adm i inetres.adm.

 

Aplicat a:

» Xarxes basades en servidor Windows NT o Windows 2000 Server i clients Windows 95/98/Me, Windows XP i Linux


 Document Integració d'un lloc de treball basat en windows XP en les xarxes dels centres del Projecte Xarxipèlag
 winxpgpset.xls
 conf.adm.zip (comprimit)
 inetres.adm.zip (comprimit)
 system.adm.zip (comprimit)