Imprimeix
Categoria: Millora connectivitat "Escoles Connectades"
Vist: 2368

Connexió permanent d'un ordinador de sobretaula a la Wi-Fi Escoles Connectades

Si el vostre centre ja té instal·lada i operativa la Wi-Fi del projecte Escoles Connectades i teniu una zona sense cablatge estructurat, en la qual hi ha un o varis ordinadors de sobretaula que necessàriament s'han de connectar a la xarxa per Wi-Fi, us oferim la possibilitat de que aquests ordinadors puguin estar permanentment connectats a la wifi "Escoles Connectades" amb un usuari anònim, per tal de no haver d'emprar les credencials personals cada vegada que un usuari vulgui emprar l'ordinador.

Aquesta sol·licitud és exclusiva per ordinadors de sobretaula. No s'admetran peticions per portàtils, netbooks o altres dispositius mòbils.

Per a realitzar aquesta sol·licitud cal descarregar-se i emplenar el full de càlcul següent, indicant l'adreça mac de la targeta wifi de l'ordinador i l'aula on es troba.
 
Full de càlcul
 
Addicionalment el director haurà de certificar que aquests ordinadors de sobretaula són propietat del centre i es troben en espais sense cablatge estructurat mitjançant la signatura del següent document:
 
Certificat del director/a
 

Una vegada emplenats s'ha d'obrir una incidència al servei TIE i adjuntar ambdós documents.

NOTA IMPORTANT: si en el futur s'instal·la cablejat estructurat en la zona en qüestió, ens ho haureu de comunicar per tal d'eliminar aquesta connexió sense fils.

 

Cal assenyalar que per a poder realitzar la connexió permanent, el PC no ha de tenir instal·lat el script install-wifi-ec.sh de l'article http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/wi-fi/497-gestio-de-la-wi-fi-escoles-connectades-des-d-un-linux-ubuntu


Si aquest script ja està instal·lat, s’ha que realitzar la següent tasca:

  1. Obrim un Terminal.
  2. Executam el següent
    sudo sed -i "/session-cleanup-script/d" /etc/lightdm/lightdm.conf
  3. Reiniciam l'equip.
  4. Configuram la xarxa Wi-Fi amb les dades suministrades pel Servei TIE