Entre el desembre de 2017 i el gener de 2018, es varen distribuir a una sèrie de centres educatius públics de les Illes Balears dotacions diferents d'ordinadors de sobretaula. A continuació es defineixen les característiques i l'ús de cada dotació:

— ordinadors del contracte DES01 2017 3278

Ordinador amb sistema Linux Ubuntu 16.04 de 64 bits (inclou el programari i els drivers de la pissarra digital Promethean)

  • Destinats exclusivament a ser utilitzats amb les pissarres digitals Promethean del CONTR 2017 1995.

 

— ordinadors del contracte DES01 2017 6440

Ordinador amb sistema Linux Ubuntu 16.04 de 32 bits (inclou el programari i els drivers de la pissarra digital Smart)

  • Destinats a aules d’informàtica.
  • Destinats exclusivament a ser utilitzats amb les pissarres digitals Smart del CONTR 2009 12191, per substitució dels petits ordinadors ACER del contracte original.

 

— ordinadors del contracte DES01 2017 6881

Ordinador amb sistema dual Windows 10 Professional / Linux Ubuntu 16.04 de 64 bits (cap dels sistemes inclou programari de pissarra digital)

  • Destinats a gestió de centres (direcció, secretaria, biblioteca...).
  • Destinats a aules d’informàtica.