El següent document s'ha preparat per ésser enviat a una sèrie de centres educatius públics de les Illes Balears, i informa de la dotació d'ordinadors de sobretaula que han de rebre durant el primer trimestre del curs 2018-2019, per a complementar els projectors interactius del CONTR 2018 1408 destinats a aules de batxillerat.
La informació inclou la relació d'equipament que el centre ha de rebre, el procediment que s'ha de seguir per a la recepció del mateix, altre informació confidencial (contrasenyes dels usuaris dels ordinadors d'aula), etc.

  pdf document_informatiu_CONTR_2018_4048_generic.pdf