Si s'acumula pols en el filtre d'aire, és possible que la temperatura interna del projector augmenti, el que pot produir problemes en el funcionament i fer més curta la vida útil del motor òptic. Per això convé netejar el filtre d'aire cada tres mesos o, sobretot, quan es visualitzi el missatge "El proyector está sobrecalentado. Asegúrese de que la salida de aire no esté obstruida, y limpie o reemplace el filtro."
El filtre d'aire està situat en la part frontal al costat de la lent, com s'indica en la següent imatge:
projector1El procés de neteja és molt senzill. Simplement extreieu el filtre tal com indica la figura:

projector2

Bufeu sobre l'escuma per eliminar les restes de pols. Si observau que el filtre segueix molt brut podeu també netejar-ho amb aigua. Després deixeu-lo assecar a l'ombra, i una vegada sec torneu-lo a introduir en la seva ranura. Finalment comproveu que el projector funciona correctament.