Aquest procediment explica com instal·lar el programari de les PDI SmartBoard (drivers i Notebook) en els sistemes operatius Ubuntu 14.04 i 16.04. Cal assenyalar que les ISO distribuïdes per la Conselleria dels instal·ladors de l'Ubuntu 14.04 i 16.04 no inclouen el programari de les pissarres Smart. Només s'inclou aquest programari en les imatges dels ordinadors que es distribueixen juntament amb una PDI de la marca Smart. 

Les versions del programari un cop instal·lades seran:

Drivers: 11.3.2121.1
Notebook: 11.0.7511.0

Aplicat a: PC d'aula amb els sistemes operatius Ubuntu 14.04 (tots els models de les PDI d'Smart) o Ubuntu 16.04 (tots els models excepte el model SB480).

Amb aquest software, el model de PDI SB480 no funciona amb Ubuntu 16.04. Sí funcionen els altres models d'Smart. Amb Ubuntu 14.04 hi funcionen tots els models.

 

 

Descàrrega del programari


En primer lloc s'explica com descarregar el programari. És convenient guardar el programari descarregat a un suport extern, tipus pendrive. Encara que aquesta descàrrega es podria fer perfectament amb un ordinador amb Windows, les instruccions que tot seguit s'explicaran pressuposen que es treballa en un ordinador amb Linux Ubuntu (pot ser un Linux Ubuntu qualsevol, no és necessari que sigui un dels ordinadors on es vol instal·lar el programari).

Inicia una sessió amb l'usuari administrador de l'Ubuntu (ubtadmin) i obre un terminal

Crea una nova carpeta on s'hi ubicaran els fitxers descarregats:

 mkdir -p smart-v11


Canvia a aquesta carpeta:

 cd smart-v11


Descarrega l'script que gestionarà la descàrrega del programari:

 wget http://edudownload.caib.es/files/smart/ubuntu/download-smart-software-ubuntu-v11sp2.sh


Proporciona permisos d'execució a aquest script:

 chmod 755 download-smart-software-ubuntu-v11sp2.sh


Executa l'script:

 ./download-smart-software-ubuntu-v11sp2.sh


Comença la descàrrega del programari...paciència...

En acabar, copia la carpeta smart-v11, que trobaràs dins la carpeta ubtadmin, a un suport extern (p.e. pendrive)

Instal·lació del programari


Les accions que a continuació s'expliquen ja s'han d'executar als l'ordinadors on s'hi vol instal·lar el programari. Mentre duri la instal·lació és necessari que l'ordinador estigui connectat a INternet.

Procediment:


1. Inicia una sessió com a ubtadmin

2. Introdueix el pendrive que conté el programari descarregat i obri'l amb l'explorador d'arxius (es tracta d'assegurar que el pendrive està muntat)

3. Obri un terminal i canvia al directori del pendrive que conté el programari:

 cd /media/ubtadmin/XXXXX/smart-v11


on XXXXX és nom identificatiu del pendrive

4. Actualitza les fonts de programari:

sudo apt-get update


5. Executa l'ordre següent:

  sudo dpkg -i smart-*.deb


Si dóna un avís "mesage hash not valid", no se n'ha de fer cas.

6. Executau l'ordre següent per instal·lar les dependències no resoltes:

sudo apt-get -f install

 
7. En acabar la instal·lació s'ha de reiniciar l'equip