Tal com s'explica en el document Informació sobre la dotació d'aules digitals del CONTR 2016 2487, l’ordinador d'escriptori que completa l’aula digital, es distribuirà separadament per mitjà d’un altre contracte identificat amb el codi DES01 2016 5007.

Serà tasca del centre efectuar la connexió del cablatge entre l'ordinador i la caixa de connexions de l’aula digital, tot seguint les instruccions següents:

 

Amb l'ordinador d'escriptori i el projector de la pissarra apagats:

1.- Connectar els ports DVI del monitor i l'ordinador mitjançant el cable DVI-DVI, que ve de dotació amb el monitor.

cabledvi
cable DVI-DVI

 

La caixa de connexions de la pissarra digital conté aquests ports:

thumb_connexio
caixa de connexions

 

2. Connectar els ports VGA de l'ordinador i de la caixa de connexions mitjançant el cable VGA-VGA, que ve de dotació amb el monitor.

calbevga
cable VGA-VGA

 

3. Connectar un cable USB 2.0 A-B a un port USB (de la part posterior) de l'ordinador i a la caixa de connexions.

cableusb
cable USB 2.0 A-B

NOTA: el cable USB 2.0 A-B no vé de dotació. Si el centre no en té, n'haurà d'adquir un. El Latiguillo USB haurà de ser de la mida més petita possible. Cal tenir en compte que l'estàndard USB estableix una llargària màxima de 5 metres per aquest tipus de cablatge. En el nostre cas, la suma (latiguillo USB + instal·lació caixa connexions a PDI) no pot superar els 5 metres. L'instal·lador ens ha informat que la majoria dels cablatges  (caixa connexió/PDI) fan uns 3 metres, amb la qual cosa, per norma general, els latiguillos PC/Caixa Connexions MAI podran superar els 2 metres.

 

4. Connectar els ports d'àudio de l'ordinador i de la caixa de connexions mitjançant el cable d'àudio, que ve de dotació amb el monitor.

cableaudio
cable d'àudio

 

5. El diagrama següent mostra el resum de les connexions:

Diagrama1

6. Engegar l'ordinador d'escriptori i el projector de la pissarra digital. L'ordinador ja està configurat per controlar la PDI, així com el programa SMART Notebook 11 instal·lat.