Procediment per a la substitució de la Làmpada del projector SMART V30 de la pissarra digital.
- CONTR 2015 2114 / CONTR 2016 2487

Tenim el projector SMART V30 i s'apareix el següent missatge:

captura lampara

Passes:

 1. Identificar l'equip i l'errada.
 2. Valorar la substitució de la làmpada.
 3. Realitzar la petició d'una làmpada de substitució.
 4. Substitució de la Làmpada.
 5. Reiniciar el comptador d'hores de la làmpada al projector.

 

1. Identificar l'equip i l'errada.

Les pissarres digitals lliurades als centres educatius sota els CONTR 2015 2114 i CONTR 2016 2487 venen equipades amb el model de projector SMART V30.


SMARTV30

projector SMART V30

S'ha de veure que l'errada al projector és la làmpada.

La làmpada corresponent a aquest projector és el model 1025290 (Replacement Lamp for V30 Projector).

lampv30C

làmpada 10125290 (Replacement Lamp for V30 Projector)

La làmpada de recanvi NO inclou un manual d'instruccions.

2. Valorar la substitució de la làmpada.

La làmpada de projector és un accessori molt car. La seva substitució s'ha de realitzar només quan sigui IMPRESCINDIBLE.
wheelie-bin-iconPROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

La làmpada de substitució per al projector SMART V30 conté mercuri, un element altament contaminant que pot afectar el medi ambient.

Una vegada substituïda, la làmpada no es pot llençar a les escombraries domèstiques. Per garantir que es recicla d'una manera segura per al medi ambient, lliurau-la a un punt de recollida específica.

Consulteu els sistemes integrats de gestió AMBILAMP i ECOLUM per trobar el punt de recollida més pròxim.

3. Realitzar la petició d'una làmpada de substitució.


>>
En el cas que un centre necessiti una làmpada de recanvi d'aquest model, pot fer una sol·licitud al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, per tal d'obtenir una làmpada de substitució.

 

4. Substitució de la Làmpada.

Es procedeix a la substitució de la Làmpada.

5. Reiniciar el comptador d'hores de la làmpada al projector.

Després de substituir el mòdul de la làmpada, heu d'accedir al menú de servei del projector per restablir les hores de la làmpada.

Per evitar errors accidentals, només un administrador del sistema hauria de realitzar aquest procediment.

NOTA
Reinicieu sempre les hores de la làmpada després de substituir-la, perquè els recordatoris de servei de la làmpada es basen en les hores d'ús reals.
PRECAUCIÓ
No reinicieu les hores de la làmpada tret que acabeu de substituir el mòdul de la làmpada. Reiniciar les hores de la làmpada en una làmpada antiga pot danyar el projector com a conseqüència d'una fallada de la làmpada.

 Per restablir les hores del llum:

 1. Usant el comandament a distància, premeu el botó Menú.
 2. Desplaceu-vos fins a Opcions (Options) i, a continuació, premeu Intro .
 3. Desplaceu-vos fins a Configuració de la làmpada (Lamp Settings)  i, a continuació, premeu Intro.
 4. Desplaceu-vos fins a Esborra les hores de la llum (Clear lamp Hours) i, a continuació, premeu Intro.
  Els valors de les hores de la làmpada es tornen a zero.
 5. Premeu el botó Menú (Menu) per tornar a la configuració del llum.
  Confirmeu que les hores de llum utilitzades (Lamp Hours Used) (normal) i les hores de llum utilitzades (Lamp Hours Used) (ECO) es reinicien a zero.