Aplicat a: Primera execució del programa CmapTools en Linux Ubuntu.

cmaptools


Problema: En arrencar per primera vegada el programa CmapTools, apareix la finestra informativa del programa, que indica que aquest s'està carregant, però no arriba a posar-se en marxa.

thumb_finestra_info_cmaptools
Pantalla informativa

 

Solució: Només cal fer doble clic a sobre de la finestra informativa. El programa arrencarà i mostrarà la finestra d'informació de l'usuari. Una vegada introduïts les dades demanades, (és suficient amb el nom d'usuari i la contrasenya), el programa s'iniciarà (cal tenir en compte el problema que apareix en l'execució de les aplicacions Java). Aquesta finestra d'entrada de dades ja no tornarà a aparèixer en les properes execucions del programa.