Com eliminar les versions antigues del nucli de Linux que apareixen al menú d'arrencada?


Quan arrencau l'ordinador apareix un menú d'inici en format text, el GRUB, semblant al següent:

menu_GRUB
Si es tenen habilitades les actualitzacions automàtiques, cada vegada que es produeix una actualització del nucli s'afegeix una nova opció en el menú d'arrencada i, per seguretat, no s'esborren les versions antigues. Un cop s'hagi arrencat amb la nova versió i s'hagi comprovat que no presenta problemes es pot procedir a eliminar les versions antigues. Sempre és convenient mantenir dues o tres versions per seguretat però quan la llista es fa massa llarga és convenient netejar-la. El procediment que s'ha de seguir en aquests casos és:

 • Anotau les versions del nucli de Linux que desitjau eliminar (es recomana mantenir les dues o tres més recents)
 • Arrencau amb el nucli més recent, és a dir, amb l'opció que ja està predeterminada seleccionada
 • Iniciau una sessió amb el compte d'administrador de l'Ubuntu (ubtadmin), obriu un terminal i executau 
  • Si es tracta d'un Ubuntu 10.04 (la versió del nucli és del tipus: 2.6.32-XX):
   sudo apt-get remove --purge linux-image-2.6.32-XX-*
  • Si es tracta d'un Ubuntu 9.10 (la versió del nucli és del tipus: 2.6.31-XX):
   sudo apt-get remove --purge linux-image-2.6.31-XX-*
   on XX ha de ser la versió que desitjau eliminar. Així, per exemple, la següent instrucció eliminaria el nucli 2.6.32-36 del menú d'arrencada en un Ubuntu 10.04
   sudo apt-get remove --purge linux-image-2.6.32-36-*
 • En tornar iniciar l'ordinador ja no apareixeran en el menú les versions eliminades.