D'aplicació als PC d'aula amb Linux Ubuntu 12.04

Problema:
En ocasions quan es fa una actualització del sistema que inclou el paquets que corresponen al nucli de Linux, la PDI deixa de funcionar. És a dir, quan s'inicia el sistema amb la nova versió del nucli, la PDI deixa de respondre (no té la funcionalitat tàctil).

Solució:
La solució passa per reinstal·lar la llibreria nwfermi. Les passes que s'han de seguir són:
Inicia la sessió amb l'usuari ubtadmin i a un terminal executa
sudo apt-get update
sudo apt-get install --reinstall nwfermi

Si apareix un error del tipus "No és possible la reinstaŀlació del paquet nwfermi, no es pot baixar." ...Si apareix un error del tipus "No és possible la reinstaŀlació del paquet nwfermi, no es pot baixar." és perquè els repositoris Educaib i Educaib-Priv no estan correctament configurats (això pot passar en alguns PC d'aula que no hagin rebut les configuracions centralitzades). En aquest cas es poden configurar manualment  descarregant els fitxers de configuració des del servidor de descàrregues:
wget -N http://edudownload.caib.es/files/ubt1204/educaib
sudo cp educaib /etc/apt/preferences.d/
wget -N http://edudownload.caib.es/files/ubt1204/educaib-precise.list
sudo cp educaib-precise.list  /etc/apt/sources.list.d/

Un cop fet això s'ha de tornar a executar:
sudo apt-get update
sudo apt-get install --reinstall nwfermi
Reiniciar. La PDI ja ha de tornar estar operativa