S'ha detectat un mal funcionament a la webcam i de vegades al teclat i al ratolí si no es connecten als ports USB adequats. En aquest document s'explica com connectar els diferents perifèrics USB als equips del contracte 2012 1603.

Aquí podeu veure un gràfic del panell posterior de connectors, on s'indiquen tres zones on es poden connectar dispositius amb connector USB:

conec
Els diferents perifèrics s'hauran de connectar de la següent manera:

A: en aquests dos ports USB es connectaran el teclat i el ratolí.
B: en aquests dos ports USB es connectaran la càmara web i la PDI
C: aquests dos ports son USB 3.0 i s'utilitzaran únicament per dispositius 3.0, tal com discs durs, etc.