Els ordinadors d'aula que gestionen una pissarra digital interactiva (PDI) han d'estar configurats de tal manera que la imatge produïda es dupliqui en els dos dispositius que l'ordinador té connectats: el monitor i el projector. És a dir, s'ha de veure el mateix en el monitor i a la PDI. Per aconseguir això, s'han de configurar les dues pantalles amb la mateixa resolució i duplicar-les.

El procés que s'ha de seguir per fer això és el següent:

- Iniciar sessió amb el compte d'usuari administrador ('ubtadmin')
- Amb el ratolí pitjar sobre el botó
- Cercar el programa " pantalles " i executar-lo
- Detectar les pantalles
- Posar les dues pantalles a resolució de 1024 x 768 (això és el recomanable amb les PDI de 77" i format 4:3
- Activar el botó de pantalles duplicades i polsar el botó
- Ara s'ha de veure el mateix en les dues pantalles
- Tancar el programa " Pantalles " i obrir un terminal
- Amb l'objectiu de guardar aquesta configuració per al següent reinici, cal executar l'ordre següent:
sudo cp .config/monitors.xml /etc/gnome-settings-daemon/xrandr/

- Finalment, s'ha de modificar el fitxer /usr/share/upstart/sessions/gnome-settings-daemon.conf i deixar-lo tal i com es mostra tot seguit:

sudo gedit /usr/share/upstart/sessions/gnome-settings-daemon.conf
description "The Gnome Settings Daemon"
author "Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com>"

start on started dbus and starting gnome-session INSTANCE=GNOME
stop on stopping gnome-session

respawn
script
  sleep 4
  exec /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon
end script