Imprimeix
Categoria: Problemes i solucions
Vist: 3809
Els ordinadors d'aula que gestionen una pissarra digital interactiva (PDI) han d'estar configurats de tal manera que la imatge produïda es dupliqui en els dos dispositius que l'ordinador té connectats: el monitor i el projector. És a dir, s'ha de veure el mateix en el monitor i a la PDI. Per aconseguir això, s'han de configurar les dues pantalles amb la mateixa resolució i duplicar-les.

El procés que s'ha de seguir per fer això és el següent:

- Iniciar sessió amb el compte d'usuari administrador ('ubtadmin')
- Amb el ratolí pitjar sobre el botó
- Cercar el programa " pantalles " i executar-lo
- Detectar les pantalles
- Posar les dues pantalles a resolució de 1024 x 768 (això és el recomanable amb les PDI de 77" i format 4:3
- Activar el botó de pantalles duplicades i polsar el botó
- Ara s'ha de veure el mateix en les dues pantalles
- Tancar el programa " Pantalles " i obrir un terminal
- Amb l'objectiu de guardar aquesta configuració per al següent reinici, cal executar l'ordre següent:
sudo cp .config/monitors.xml /etc/gnome-settings-daemon/xrandr/

- Finalment, s'ha de modificar el fitxer /usr/share/upstart/sessions/gnome-settings-daemon.conf i deixar-lo tal i com es mostra tot seguit:

sudo gedit /usr/share/upstart/sessions/gnome-settings-daemon.conf
description "The Gnome Settings Daemon"
author "Stéphane Graber <stgraber@ubuntu.com>"

start on started dbus and starting gnome-session INSTANCE=GNOME
stop on stopping gnome-session

respawn
script
  sleep 4
  exec /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon
end script