Ordinador amb Ubuntu 16.04 tarda molt de temps en iniciar sessió en el domini


Això passa a causa de la incompatibilitat de la versió de samba dels ordinadors Ubuntu 16.04 i la versió de samba dels servidors de domini amb sistema operatiu Windows 2003.

Per arreglar-ho és necessari fer una modificació al fitxer pam_mount.conf.xml que controla les carpetes del servidor que es munten quan s'inicia una sessió en el domini des d'un lloc de treball integrat.

 

MOLT IMPORTANT: Si el fitxer pam_mount.conf.xml es distribueix mitjançant el puppet aleshores hauria d'estar arreglat i anar bé. Si no és així obriu una petició de suport.

 

 Si aquest fitxer el modificau localment a cada ordinador i aquests tenen el client puppet ben configurat també hauria d'estar arreglat. En el cas que no hi estgui us oferim dues opcions per solucionar aquest problema:

Opció 1: modificar el fitxer pam_mount.conf.xml


El muntatge de carpetes remotes durant els inicis de sessió es fa mitjançant el pam_mount. Durant l'execució de lxautocfg es fa una mínima configuració del pam_mount que inclou el muntatge de la carpeta personal de l'usuari i d'una carpeta compartida anomenada scripts.

Si hom vol ampliar o modificar la configuració de pam_mount és necessari editar el seu fitxer de configuració /etc/security/pam_mount.conf.xml

Per tal de solucionar el problema del retard en iniciar sessió haurem d'editar aquest fitxer i afegir vers=1.0 al final de cada línia de muntatge.

Exemple:

<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="%(USER)" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8,vers=1.0" />
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="scripts" mountpoint="~/scripts" options="dir_mode=0500,file_mode=0500,iocharset=utf8,vers=1.0" /> 
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="professorat" mountpoint="~/I" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8,vers=1.0" /> 
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="equip_directiu" mountpoint="~/J" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8,vers=1.0" />

 

Opció 2: actualitzar el paquet lxautocfg

 

 •  Iniciau sessió a l'ordinador Ubuntu amb l'usuari ubtadmin (si llevau abans el cable de xarxa s'iniciarà molt més ràpid) i obriu una finestra de terminal
 1. Actualitza el llistat de paquets:
  sudo apt-get update
 2. Instal·la la nova versió de l'utilitat lxautocfg:
  sudo apt-get install lxautocfg
 3. Canvia al directori on es troba el fitxer de configuració lxautocfg.conf:
  cd /opt/lxautocfg
 4. Executa lxautocfg
  sudo ./lxautocfg


      En tornar a reiniciar l'ordinador ja es podrà iniciar sessió en el domini sense retards.