Darrera actualització: 18-05-09

Resum:

» Problema

Quan s'instal·la l'aplicació Java, determinats arxius temporals d'Internet s'emmagatzemen dins el perfil mòbil de l'usuari. Quan volem tancar la sessió ens surt el missatge “Heu exhaurit el vostre espai per a emmagatzemar perfils. Abans de poder tancar la sessió, heu de moure alguns elements del vostre perfil a la vostra unitat H”

Si no tenim activat el límit de grandària del perfil, el que notarem és que quan iniciam i tancam la sessió triga molt de temps.

Solució

La solució és canviar el lloc on emmagatzemam els arxius temporals d'Internet. Per a fer-ho hem de realitzar les següents tasques:

  • Baixar l'arxiu setx.exe d'aquesta plana i després posar-ho a la carpeta compartida NETLOGON del servidor controlador del domini.
  • Baixar l'arxiu java_cache.bat d'aquesta plana i després posar-ho a la carpeta compartida NETLOGON del servidor controlador del domini. És important NO MODIFICAR l'arxiu java_cache.bat.
  • Hem d'afegir la següent línia als arxiu d'inici de sessió del usuaris (profes.bat, alumnes.bat, etc):

call %0\..\java_cache.bat

Aplicat a:

» Llocs de treball Windows XP amb servidor controlador de domini Windows 2003 Server


 java_cache.bat (comprimit)

 setx.exe