Peticions / propostes d'instal·lacions massives de programari en els ultraportàtils del projecte Xarxipèlag 2.0

 

 

Els ultraportàtils i ordinadors d'aula del projecte Xarxipèlag 2.0 porten una distribució de Linux específica, realitzada per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Aquesta distribució Linux incorpora tot un seguit de programari educatiu distribuït.

 Aquesta col·lecció de programari pot ser ampliada i/o modificada amb la incorporació de nous programes educatius. Mitjançant els servidors de configuració dels centres educatius, el Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic està en disposició de realitzar la instal·lació de nous programes de forma massiva i automàtica a tots els ultraportàtils i ordinadors d'aula dels centres.

 

La instal·lació massiva de nou programari només es per al sistema operatiu Linux. No s'aplica al sistema operatiu Windows

 

Per tant, en trobar un nou programa educatiu que sigui susceptible de ser incorporat al programari dels ultraportàtils i ordinadors d'aula, podeu fer una petició mitjançat aquest formulari.

El Servei d'Informàtica Educativa revisarà la idoneïtat del programa (tipus de llicència —GNU o gratuïta—, manteniment, compatibilitat, idioma) i si és acceptat, es procedirà a la seva instal·lació; i passarà a formar part de les noves versions de la maqueta de la distribució Linux.

 

El coordinador/a TIC del centre serà l'encarregat d'emplenar la sol·licitud. És necessari el nom complet, el correu oficial del centre, així com el nom i l'enllaç URL del programa proposat.