Actualment hi ha un problema crític amb les xarxes Wi-Fi dels centres que també afecta a altres serveis com les aules virtuals, el servei Redols, les biblioteques escolars, etc. Molts de vosaltres ens ho heu reportat obrint la corresponent incidència. El problema es manifesta de forma intermitent però de manera continuada durant les jornades de treball en els centres. Malgrat que els talls són de curta durada, dificulta molt el treball continuat.

Per tal d'intentar mantenir el servei en funcionament, s'ha decidit habilitar una nova xarxa Wi-Fi en els centres d'Escoles Connectades (SSID: ec_temporal) que estarà en funcionament mentre no s'arregli el problema que provoca els talls. Així, tots els usuaris dels centres d'Escoles Connectades podran connectar-se a aquesta nova Wi-Fi simplement seleccionant l'SSID ec_temporal i posant la contrasenya que s'enviarà per correu electrònic a l'adreça electrònica oficial dels centres.

Podeu, doncs, emprar aquesta nova W-Fi a discreció, com trobeu  Es mantendrà mentre durin els problemes. Vos avisarem quan tot torni a la normalitat.