Introducció

 

SCORM (de l'anglès, Sharable Content Object Reference Model) és una especificació que permet crear objectes pedagògics estructurats. Amb SCORM es fa possible el crear continguts que puguin importar-se dins de sistemes de gestió d'aprenentatge diferents, sempre que aquests suportin la norma SCORM. El Moodle és un entorn virtual d'aprenentatge que permet la importació d'activitats didàctiques que han sigut desades amb el format SCORM.

En aquest sentit, l'article Utilització dels recursos educatius d'Agrega 2 amb l'equipament del projecte Xarxipèlag 2.0 explica el procediment de cerca i descàrrega de recursos educatius en format SCORM, des de la plataforma Agrega2; i l'article Com afegir una activitat SCORM a l'Aula Virtual? explica el procediment de càrrega d'aquests recursos educatius en format SCORM a dins de l'Aula Virtual.

Ara bé, pot ser interessant el poder disposar d'una eina que permeti al professorat convertir els seus propis recursos educatius (webquests, caceres del tresor, etc...) en format SCORM, per a ser utilitzades a dins de l'Aula Virtual.

 

Agrega Offline

 

Agrega Offline és un programa d'escriptori, gratuït i distribuït lliurament sota llicència GNU-GPL, que es pot descarregar des de qualsevol node de la plataforma Agrega2. Representa al conjunt d'eines per a la creació, visualització i validació de continguts SCORM. Amb Agrega Offline, no cal estar registrat a Agrega2 per poder convertir, d'una manera senzilla, els nostres continguts educatius al format SCORM.

 Els requisits de programari són dos:

  • Navegador web: Mozilla FireFox 1.0+ o Internet Explorer 7.0+
  • Entorn d'execució Java (Java Runtime Environment, JRE) 1.5 o superior

 

Instal·lació del programa Agrega Offline (versió Windows)

 

El programa Agrega Offline v3.0.2 es pot descarregar des de la pàgina del Proyecto Agrega2: http://www.agrega2.es/

Accediu a la pàgina Catalogador versión 3.0.2 - Instalador de Windows. Al final de la pàgina hi ha l'enllaç catalogador-windows-302.exe

 Una vegada l'arxiu executable està descarregat i desat al vostre ordinador, feu doble clic a sobre per a començar la instal·lació.

cat_exe
Arxiu executable

 

Després de triar l'idioma a emprar durant el procés, s'obrirà l'assistent d'instal·lació del programa. Seguiu les indicacions mostrades per l'instal·lador.

thumb_aoffline_9
Assistent d'instal·lació

 

Sobre tot, és molt important accedir a la creació d'una carpeta Agrega al menú d'Inici del Windows, ja que allà tindreu els diferents enllaços directes al programa.

thumb_aoffline_12
Creació de la carpeta Agrega

 

Una vegada finalitzada la instal·lació, tindreu al menú Inicia > Tots els programes > Agrega la carpeta amb els accessos directes necessaris per la execució del programa Agrega Offline.

thumb_inici
Carpeta Agrega al menú d'Inici

 

IMPORTANT: Abans de poder executar l'aplicació per primera vegada, heu de tenir una màquina virtual de Java (JRE) i una variable d'entorn que apunti a la carpeta a on està instal·lada.

La descàrrega gratuïta de l'entorn d'execució de Java (JRE) es pot realitzar a: http://www.java.com/es/download/

 

Per saber de quin JRE disposau, anau a

C:\Archivos de programa\Java

thumb_aoffline_21
Carpeta del Java

 

i copiau el path de la versió instal·lada. Per exemple, a la imatge anterior és C:\Archivos de programa\Java\jre.1.6.0_07

 

Per definir la variable d'entorn, accediu  a Inici > Tauler de control > Sistema. A la pestanya Avançats premeu el botó Variables d'entorn.

thumb_aoffline_19
Finestra Propietats del Sistema

 

A la finestra Variables d'entorn, premeu el botó Crea:

thumb_aoffline_20
Finestra Variables d'entorn

 

S'obrirà la finestra Nova variable d'entorn, amb dos camps de text buits. El nom de la variable ha de ser JRE_HOME; i el valor de la variable ha de ser el path abans copiat, tal com C:\Archivos de programa\Java\jre.1.6.0_07 (exemple).

thumb_aoffline_22
Finestra Nova variable d'entorn

 

A la finestra Variables d'entorn veureu la nova variable introduïda:

thumb_aoffline_23
Finestra Variables d'entorn

 

Execució del programa Agrega Offline

 

El programa Agrega Offline es posa en funcionament en dues passes:

1) Triar l'opció IniciarServidor des de la carpeta Agrega (Inicia > Tots els programes > Agrega):

thumb_aoffline_16Iniciar Servidor

 

S'obrirà una pantalla de terminal, indicant que el servidor web TOMCAT s'inicialitza. Quan surt la frase Server startup in xxx ms, ja està a punt.
NOTA: no heu de tancar aquesta pantalla.

thumb_aoffline_24Servidor TOMCAT

 

2) Triar l'opció Herramientas-Agrega des de la carpeta Agrega (Inicia > Tots els programes > Agrega):

thumb_aoffline_17
Herramientas-Agrega

 

Apareixerà així, en el vostre navegador predeterminat, la pantalla d'inici de l'aplicació Agrega Offline:
(L'URL mostrat és localhost:8080)

thumb_aoffline_25
Agrega Offline

 

Finalització del programa Agrega Offline

 

Per a tancar CORRECTAMENT el programa Agrega Offline, heu de tancar el navegador; i a continuació, triar l'opció PararServidor des de la carpeta Agrega (Inicia > Tots els programes > Agrega):

thumb_aoffline_26
PararServidor

 

El servidor web TOMCAT es tancarà, i desapareixerà la pantalla de terminal.