agregalogo Agrega (http://www.proyectoagrega.es) és un projecte desenvolupat en el marc del Plan Avanza, finançat mitjançant el Programa "Internet en el Aula" i impulsat a través d'un conveni de col·laboració entre l'entitat pública empresarial Red.es, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i les Comunitats Autonòmiques.

Agrega es defineix com una federació de repositoris d'objectes digitals educatius formada per totes les comunitats autònomes. Els continguts educatius que es poden trobar a Agrega estan organitzats curricularment de manera que es poden utilitzar en l'ensenyament reglat no universitari.

L'objectiu d'Agrega és facilitar a la comunitat educativa una eina útil que integri les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'aula i fora de l'aula, conjugant els esforços de totes les comunitats autònomes i permetent l'accés a qualsevol contingut, des de qualsevol lloc i sigui quin sigui el criteri de cerca utilitzat.

 

Agrega a les Illes Balears agregalogo El node autonòmic de les Illes Balears Agrega2 es troba a http://agrega.caib.es.

 

thumb_plat_agrega
Plataforma Agrega

 

La plataforma Agrega permet a l'usuari cercar (mitjançant una recerca simple o avançada), visualitzar i descarregar, en diferents formats (HTML i SCORM), els recursos educatius digitals  —anomenats ODE: objectes digitals educatius— allotjats a qualsevol node autonòmic. No cal estar registrat per a dur a terme aquestes accions.

A més a més, i per als usuaris registrats, la plataforma Agrega inclou les eines necessàries per a l'elaboració i gestió dels ODE, d'acord amb els estàndards

  • d'empaquetament: SCORM 2004. Permet la utilització dels ODE dins entorns virtuals d'aprenentatge.
  •  de catalogació: LOM-ES. Permet la creació de meta-dades, que defineixen l'ús educatiu dels ODE.

 

 

¿Qué es Agrega? from Agrega Contenidos Educativos on Vimeo.