Introducció

 

Agrega Offline és un programa d'escriptori, gratuït i distribuït lliurament sota llicència GNU-GPL, que permet convertir, d'una manera senzilla, els nostres continguts educatius al format SCORM.

La seva instal·lació es pot dur a terme amb l'article Instal·lació del programa Agrega Offline (versió Windows)

SCORM (de l'anglès, Sharable Content Object Reference Model) és una especificació que permet crear objectes pedagògics estructurats. Amb SCORM es fa possible el crear continguts que puguin importar-se dins de sistemes de gestió d'aprenentatge diferents, sempre que aquests suportin la norma SCORM. El Moodle és un entorn virtual d'aprenentatge que permet la importació d'activitats didàctiques que han sigut desades amb el format SCORM.

Bàsicament, un recurs educatiu en format SCORM implica que ha estat empaquetat i catalogat mitjançant un estàndards (anomenats SCORM 2004 i LOM-ES, respectivament). El programa Agrega Offline utilitza aquests estàndards per a convertir, de manera simple, un recurs educatiu ja creat al format SCORM. El recurs educatiu convertit passa a denominar-se ODE: objecte digital educatiu.

 

Visió general de la creació d'un ODE

 

El gràfic següent vol esquematitzar el procés de creació d'un ODE amb el programa Agrega Offline:

thumb_crear_ode
Esquema de creació d'un ODE

Les passes a seguir són:

 1. La carpeta del recurs educatiu ha de ser comprimida en format ZIP.
 2. A Agrega Offline, es dóna un títol per al nou ODE.
 3. A la secció Arxius, s'importa l'arxiu comprimit del recurs educatiu.
 4. a la secció Estructura, es crea un nou element dins de la taula de continguts.
 5. Dins del nou element de la taula de continguts, es dóna un títol per al contingut del recurs (l'índex del recurs).
 6. Finalment, s'associa aquest element de la taula de continguts amb l'arxiu que fa arrencar el recurs educatiu.

 

Creació d'un ODE amb Agrega Offline

 

El programa Agrega Offline (consultar l'article Instal·lació del programa Agrega Offline (versió Windows) per saber com arrencar el programa) presenta aquesta pàgina d'inici, amb tres seccions:

 • Carpeta personal És l'espai de treball de l'usuari
 • Eina de modificació No cal utilitzar-lo
 • Configura dades usuari Edita les dades de l'usuari

thumb_creaode1
Pàgina d'inici d'Agrega Offline

 

Abans d'utilitzar per primera vegada el programa, heu d'accedir a la secció Configura dades usuari per a definir les preferències de l'editor i del catalogador, que han de ser BÀSIC.
També podeu definir l'idioma per defecte del programa. Premeu el botó Accepta per desar les preferències i tornar a la pàgina d'inici.

thumb_creaode2
Pàgina Configura dades usuari

 

La exemplificació que es mostra a continuació tracta sobre el procés de convertir una WebQuest a format SCORM. La WebQuest triada com a exemple s'anomena Mètrica i versificació. Un tomb per la poesia catalana; i es pot veure a http://weib.caib.es/Recursos/metrica_catalana_webquest/inici_.htm

 

A la pàgina d'inici, premeu sobre la secció Carpeta Personal. En aquest secció es desaran els ODE que anirem creant.
Per començar a fer-ne un de nou, premeu sobre el botó Crea:

thumb_creaode3
Pàgina Carpeta Personal

 

A la pàgina Títol, introduïu el nom del recurs educatiu (a l'exemple: Mètrica Catalana), i premeu el botó Accepta:

thumb_creaode4
Pàgina Títol

 

Ara l'ODE ja està creat, però no disposa ni d'arxius ni d'una estructura. A la imatge inferior es mostra com la taula de continguts està buida.
Però primer heu de carregar els arxius del recurs. Per això, seleccioneu la pestanya Arxius:

thumb_creaode5
Pàgina Estructura

 

A la pàgina d'arxius —que està buida— premeu el botó Importa Arxiu:

thumb_creaode6
Pàgina Arxius

 

La carpeta que conté el recurs educatiu ha d'haver estat comprimida en format ZIP (ex: metricacatalanazipc), abans del pas següent.

 

A la pàgina de càrrega d'arxius, primer seleccionau l'opció Conjunt d'arxius (ZIP), i amb el botó Navega, cercau l'arxiu comprimit del recurs educatiu (a l'exemple: metrica_catalana.zip). Premeu el botó Accepta per començar la càrrega. Depenent de la mida de l'arxiu comprimit, pot trigar una estona.

thumb_creaode8
Pàgina de càrrega d'arxius

 

Una vegada finalitzada la càrrega de l'arxiu comprimit, es mostra el resultat a la pàgina d'arxius. Seleccionau ara la pestanya Estructura:

thumb_creaode9
Pàgina Arxius

 

A la pàgina Estructura, premeu el botó Crea element, per a introduir un índex a dins de la taula de continguts:

thumb_creaode10
Pàgina Estructura

 

Introduïu un nom (distint del títol! A l'exemple: WebQuest sobre Mètrica Catalana). Aquest serà el nom que sortirà a la taula de continguts, i que farà la funció d'índex del recurs. Premeu el botó Accepta.

thumb_creaode11
Pàgina Crea element

 

A la pàgina Estructura apareix, a la taula de continguts, el nom de l'índex que voleu utilitzar. A la seva dreta, premeu sobre l'enllaç Associa, per a poder associar-lo amb un dels fitxers del recurs educatiu.

thumb_creaode12
Pàgina Estructura

 

A la pàgina Associa (Pas 01 de 02), seleccioneu el tipus d'elements que heu d'associar. En aquest cas, al haver carregat un recurs educatiu, heu de triar l'opció Arxius. Premeu el botó Continua:

thumb_creaode13
Pàgina Associa (Pas 01 de 02)

 

A la pàgina Associa (Pas 02 de 02) es mostra la carpeta del recurs educatiu que heu carregat abans. Premeu sobre l'enllaç Associa, a la dreta de la carpeta, i llavors el botó Accepta:

thumb_creaode14
Pàgina Associa (Pas 02 de 02)

 

Es mostrarà, a continuació, una pàgina amb tots els fitxers que pertanyen al recurs educatiu:

thumb_creaode15
Pàgina Seleccioneu l'arxiu principal

 

De tots els fitxers, seleccioneu el fitxer que arranca el recurs educatiu (a l'exemple, el fitxer index.html). Premeu el botó Accepta:

thumb_creaode16
Pàgina Seleccioneu l'arxiu principal

 

Ara l'ODE creat ja disposa d'una estructura -mínima- associada als arxius del recurs. Per aquest motiu, apareix a la pàgina Estructura un nou enllaç, anomenat Veure. És moment de desar tota la feina feta, amb l'opció Desa de la part superior esquerra.

thumb_creaode17
Pàgina Estructura

 

En prémer l'enllaç Veure, o bé l'enllaç Previsualitza (de la part superior esquerra), es mostra en una finestra nova l'ODE creat. Aquest consta de dues parts: la taula de continguts a l'esquerra, i el recurs a la dreta. El botó Menú mostra/amaga la taula de continguts.

thumb_creaode18
Previsualització de l'ODE

 

Catalogació bàsica d'un ODE amb Agrega Offline

 

Si el propòsit de convertir un recurs educatiu a ODE és únicament la inclusió d'aquest recurs en format SCORM a dins de l'Aula Virtual, la catalogació de l'ODE no és estrictament necessària; però sempre és recomanable que un ODE tingui associat una catalogació. En primer lloc, el procediment de la catalogació bàsica és molt fàcil; i en segon lloc, es disposaria d'un ODE llest per a ser proposat per a la seva inclusió a la plataforma Agrega

 

Accediu a la pàgina de Catalogació mitjançant l'opció Cataloga, situat a la part superior dreta: catlogadesa

En el catalogador bàsic, els cinc primers camps a emplenar són: el Títol del recurs, l'Idioma del recurs (a escollir d'una llista desplegable), una  Descripció lliure del mateix, així com el Tipus del recurs (a escollir d'una llista desplegable), i l'Idioma del destinatari (a escollir d'una llista desplegable).

thumb_creaode19
Pàgina Catalogador bàsic

 

A continuació d'aquests camps, apareix la Inserció curricular, buida. Premeu el botó Arbre Curricular per escollir el node curricular.

thumb_creaode20
Inserció curricular

 

Aneu seleccionant la ruta taxonòmica que millor s'adapti al recurs educatiu. En arribar al nivell desitjat, premeu el botó Associa:
(a l'exemple, la ruta taxonòmica escollida és Inici > Educació Secundària obligatòria > Quart curs > Llengua catalana i Literatura > Dimensió estètica i literària)

thumb_creaode21
Arbre curricular

 

Una vegada que ja surt la ruta taxonòmica al camp Inserció curricular, comprovau que no hi ha cap errada i/o omissió a la catalogació bàsica. Per això, premeu el botó Valida Metadates:

thumb_creaode22
Valida Metadates

 

Si tot és correcte, el programa mostra el missatge "La catalogació és vàlida". En cas contrari, indicarà a on està l'errada.
El botó Torna us durà a la pàgina del catalogador bàsic, a on caldrà prémer el botó Accepta per desar els canvis (el programa demana confirmació) i retornar a la pàgina Estructura.

thumb_creaode23
Validació correcta

 

Per sortir de la pàgina Estructura, utilitzau l'enllaç Tanca, a la part superior dreta:  tanca. El programa torna a demanar confirmació per desar els canvis.

thumb_creaode24
Desar canvis

 

En haver-se desat els canvis, el programa mostra la Carpeta personal, a on ja apareix l'ODE creat.
A la seva dreta hi ha les opcions de l'ODE:

 •  l'enllaç Modifica, per anar a la pàgina Estructura
 • l'enllaç Descarrega, per descarregar l'ODE, en diferents formats
 • l'enllaç Valida, per comprovar que l'estructura i catalogació de l'objecte és correcta.

thumb_creaode25
Carpeta personal

 

Obtenció del fitxer SCORM

 

El recurs educatiu ja s'ha convertit en un objecte digital educatiu (ODE), i està preparat per a ser utilitzat a dins d'un entorn virtual d'aprenentatge, tal com l'Aula virtual.
Per a aconseguir el fitxer SCORM necessari, premeu l'opció Descarrega de la Carpeta personal. A la pàgina Descarrega objecte, escolliu l'opció SCORM 2004 i llavors premeu el botó Descarrega:

thumb_creaode26
Descarrega objecte

 

El programa obri una finestra nova. Desau el fitxer SCORM, que apareix comprimit en format ZIP:

thumb_fscorm
Descàrrega del fitxer SCORM

 

Aquest arxiu SCORM, que conté l'activitat didàctica, ara pot ser utilitzat a l'Aula virtual. Seguiu les instruccions de l'article Com afegir una activitat SCORM a l'Aula Virtual? per fer-ho.

 

Desenvolupament de la Taula de continguts

 

A l'exemple anterior, s'ha explicat la creació d'un ODE amb una estructura mínima, això és, amb un sol element a la taula de continguts. En prémer sobre aquest element, arranca el recurs educatiu. Aquest fet implica que la navegació dins del recurs educatiu s'ha de fer a la força amb els enllaços interns del recurs.

Ara bé, existeix l'opció de generar tota la taula de continguts, afegint els elements de les parts del recurs educatiu. D'aquesta manera, es podrà navegar pel recurs educatiu mitjançant la taula de continguts de la part esquerra, tal com es mostra a la imatge següent:

thumb_metrica1
Objecte digital educatiu

 

Per això, caldrà anar a la pàgina Estructura, i amb el botó Crea element, anar creant —un a un— tots els elements necessaris a dins de la taula de continguts. Llavors, i per a cada element, associar-lo a la pàgina corresponent del recurs, utilitzant l'enllaç Associa:

thumb_metrica3
Taula de continguts

 

La taula de continguts es pot generar per nivells, amb una estructura en arbre. Per fer-ho, es considera que qualsevol nom de la taula de continguts pot ser una carpeta. Només cal fer un clic a sobre, per entrar a dins i crear nous elements.
A la imatge inferior, la taula de continguts té una entrada arrel (WebQuest sobre Mètrica Catalana), i es desplega en tots els altres elements (Introducció, Tasca, Procés...). De l'element Procés es despleguen quatre elements més (Activitat 1, Activitat 2, ...).

thumb_metrica2
Estructura en arbre

 

ACTIVITAT SCORM A L'AULA VIRTUAL

 

L'objectiu final d'utilitzar una activitat en format SCORM a una Aula Virtual és poder fer un seguiment de l'activitat de l'alumnat, ja que aquesta queda registrada.

thumb_av1scorm
Activitat SCORM a l'Aula Virtual

 

Com a docent del curs, es pot accedir a l'informe d'activitat de l'alumnat.

thumb_av2scorm
Informe d'activitat