El sistema operatiu Windows Server permet limitar l'espai de disc dur assignat als diferents usuaris de la xarxa. Per això, una vegada formatat el volum de dades i establerts els permisos inicials, és una bona idea definir una quota màxima d'ús individual (per exemple, 300MB) en aquest volum.

 

Per establir aquesta quota s'han de seguir els següents passos al servidor de domini:

 

 1. Obriu Mi PC fent doble clic

  cuota1

 2. Al volum D (Dades), feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccionau Propiedades del menú contextual:

  cuota2

 3. Establiment de la quota per a nous usuaris

  S'obrirà una nova finestra. Triau la pestanya Cuota. Es recomana limitar l'espai de disc a 300 MB i establir el nivell d'advertència a 250 MB, tal com mostra la figura:

  thumb_quota

  Si l'administració de quotes ja es trobava habilitada, llavors fer un canvi (tant de l'espai de disc com del nivell d'advertència) no afectarà als usuaris ja existents del domini, sinó només als que es creïn nous a partir d'aquell moment. Per tant, en cas que tingueu usuaris amb problemes d'espai, haureu de modificar els seus llindars individualment.
 4. Modificació de l'espai de disc a un usuari en particular


  Si és necessari que un usuari concret disposi de més espai (per exemple per ser membre de l'equip directiu, que llegeix el correu del centre, etc.), és possible augmentar-li la seva quota de disc. Això es fa de la següent manera:

   • Premeu el botó Valores de cuota

  cuota3
    S'obrirà una finestra com aquesta:


  thumb_quota4

    La icona verda vol dir que la quota de l'usuari està bé

    La icona groga vol dir que s'ha superat el nivell d'advertència

    La icona vermella vol dir que l'usuari sobrepassa el límit


   • Feu doble clic al nom de l'usuari al qual li voleu modificar la quota i s'obrirà una finestra com la següent:

    cuota5

    Aquí ja es pot definir la quota individualment segons les necessitats d'espai de l'usuari en qüestió. En aquest exemple veiem que l'usuari està utilitzant el 94% de la seva quota i que ha sobrepassat el nivell d'advertència.


  • Augmentem la quota per exemple a 600 MB:

   cuota6