La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions (DGTIC) procedeix a canviar les adreces IP dels servidors DNS (sistema de noms de domini) de CAIB per 10.215.5.1  i  10.215.5.2 (antigament les adreces eren 10.215.2.4 i 10.215.2.5), per la qual cosa els centres hauràn d'adaptar el seu adreçament de xarxa. Per comprovar si ja teniu aquests DNS configurats o si és necessari canviar-los podeu seguir aquest procediment.
Per facilitar el període d'adaptació, durant uns mesos, conviuran les adreces antigues amb les noves.
Aquest període de temps atorgat el passat mes de juny és a punt d'exhaurir-se. Si no heu fet els canvis aquí explicats correu el risc de quedar-vos sense accés a Internet.Centres amb servidor de domini

Per comprovar si el servidor de domini té els DNS correctes llegiu aquest document.
Recordau que els ordinadors que estiguin dins una xarxa amb servidor de domini, tant si estan integrats dins el domini com si no, han de tenir de servidor DNS principal l'adreça IP del servidor de domini del centre.Centres sense servidor de domini

Si el vostre centre no té servidor de domini,  haureu d'entrar amb usuari Administrador a cada ordinador i seguir els passos que s'expliquen en aquest document.

Si en el vostre centre teniu activat un servei de DHCP també haureu de revisar si les DNS configurades per aquest servei són les correctes.