Si heu decidit emprar REDOLS per posar en marxa la vostra web de centre, heu d’omplir i enviar el següent formulari.

Si dins d'uns paràmetres raonables de temps no s’han fet tasques de configuració de la vostra web, la pàgina serà esborrada del sistema per tal de poder reutilitzar els recursos emprats en la creació d'aquest lloc.

Si únicament voleu fer proves per veure si REDOLS s’ajusta a les necessitats del vostre centre, recordeu que teniu una pàgina específica per fer-les:  https://redols.caib.es/c07000000

 

Sol·licitud REDOLS

 

Cal que un membre de l'equip directiu o la persona que realitza les tasques de coordinació TIC empleni i enviï el formulari següent: