Procediment de restauració del sistema operatiu Netbook Asus 1015PT - CONTR 2010 543


 image002
Netbook Asus 1015PT- CONTR 2010 543

 

S’aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l’ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. Per facilitar el procediment de la configuració a realitzar posteriorment, recomanem anotar el nom de l’equip o hostname. Llegiu-ne més.

 

Versió Xubuntu 16.04 - "mode chromebook"

1) Restauració mitjançant el pendrive

La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2010-543-chr1604. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ultraportàtil.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F2 quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6.  Triau l'opció Boot > Hard Disk Drives > 1st Drive, i pitjau Intro.
 7. Apareixeran les opcions:

  - HDD: PM-WDC WD1600-BEVT-80A23T0
  - USB: nom del pendrive

 8. Seleccionau l'opció del USB, i pitjau Intro.
 9. L'opció del USB queda seleccionada en primer lloc, i pitjau F10 més Intro per desar els canvis.
 10. L'ultraportàtil es reinicia, i apareixerà el menú del Clonezilla, amb tres opcions:

  - Restauració total (Windows i Linux)
  - Restauració Windows 7
  - Restauració Linux Xubuntu 16.04

 11. Heu de triar l'opció que necessiteu.
 12. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 13. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 14. En finalitzar el procés, apareixerà un menú de reinici:

  - (0) PowerOff
  - (1) Reboot
  - (2) Enter command line prompt
  - (3) Start over

 15. l'opció a triar és la (0)Power Off. Per tant, pitjau la tecla 0 més intro. L'ultraportàtil s'aturarà.
 16. Llevau el pendrive.
 17. Pitjau el botó d'engegada i l'ultraportàtil es reiniciarà.

 

2) Instal·lació del script de la Wi-Fi Escoles Connectades

Si el centre té operativa la Wi-Fi Escoles Connectades convé instal·lar l'script que automatitza la connexió/desconnexió a la xarxa Wifi, de tal manera que només s'ha d'introduir l'usuari i contrasenya corporatiu (xDNI, zXXXX, etc). Quan l'usuari tanca la seva sessió de treball o apaga l'equip les credencials de validació són esborrades automàticament. D'aquesta manera els usuaris no cal que sàpiguen configurar la connexió Wifi EC del centre per poder-ne fer us.

Per instal·lar aquest script s'ha de fer el següent:

- Iniciar sessió com a ubtadmin

- Obrir el terminal

- Proporcionar permisos d’execució:

sudo chmod +x /usr/local/bin/install-wifi-ec.sh

- Executar:

sudo install-wifi-ec.sh -w ecXXXXXX

on XXXXXX són les 6 darreres xifres del codi del centre.

Un cop fet això reinicia l'equip. Apareixerà el quadre de diàleg per entrar les credencials corporatives per connectar-se a la Wi-Fi d'Escoles Connectades. Com que en el mode Chromebook s'inicia automàticament l'explorador Chromium és possible que no doni temps a emplenar el quadre de diàleg i aquest quedi ocult darrera l'explorador. En aquest cas, caldrà minimitzar la finestra de l'explorador per poder entrar les credencials en el quadre de diàleg de la Wi-Fi d'Escoles Connectades. Per minimitzar una finestra cal situar el punter sobre la barra del títol i pitjar el botó dret del ratolí; apareix el menú contextual amb l'opció Minimitza.

3) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus laxxxxxcubt1604 on xxxxx són 5 números)

  Observau com en el hostname s'ha canviat laxxxxxcubt1204 (nom que corresponia als Ubuntu 12.04) per laxxxxxxubt1604 (nom que correspon a la versió Xubuntu 16.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

 

4) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom laxxxxxcxbt1604 pel nom que li correspon.

 

Versió Ubuntu 16.04

1) Restauració mitjançant el pendrive 

La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2010-543-ubt1604. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ultraportàtil.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F2 quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6.  Triau l'opció Boot > Hard Disk Drives > 1st Drive, i pitjau Intro.
 7. Apareixeran les opcions:

  - HDD: PM-WDC WD1600-BEVT-80A23T0
  - USB: nom del pendrive

 8. Seleccionau l'opció del USB, i pitjau Intro.
 9. L'opció del USB queda seleccionada en primer lloc, i pitjau F10 més Intro per desar els canvis.
 10. L'ultraportàtil es reinicia, i apareixerà el menú del Clonezilla, amb tres opcions:

  - Restauració total (Windows i Linux)
  - Restauració Windows 7
  - Restauració Linux Ubuntu 16.04

 11. Heu de triar l'opció que necessiteu.
 12. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 13. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 14. En finalitzar el procés, apareixerà un menú de reinici:

  - (0) PowerOff
  - (1) Reboot
  - (2) Enter command line prompt
  - (3) Start over

 15. l'opció a triar és la (0)Power Off. Per tant, pitjau la tecla 0 més intro. L'ultraportàtil s'aturarà.
 16. Llevau el pendrive.
 17. Pitjau el botó d'engegada i l'ultraportàtil es reiniciarà.

 

2) Instal·lació del script de la Wi-Fi Escoles Connectades

Si el centre té operativa la Wi-Fi Escoles Connectades convé instal·lar l'script que automatitza la connexió/desconnexió a la xarxa Wifi, de tal manera que només s'ha d'introduir l'usuari i contrasenya corporatiu (xDNI, zXXXX, etc). Quan l'usuari tanca la seva sessió de treball o apaga l'equip les credencials de validació són esborrades automàticament. D'aquesta manera els usuaris no cal que sàpiguen configurar la connexió Wifi EC del centre per poder-ne fer us.

Per instal·lar aquest script s'ha de fer el següent:

- Iniciar sessió com a ubtadmin

- Obrir el terminal

- Proporcionar permisos d’execució:

sudo chmod +x /usr/local/bin/install-wifi-ec.sh

- Executar:

sudo install-wifi-ec.sh -w ecXXXXXX

on XXXXXX són les 6 darreres xifres del codi del centre.

Un cop fet això reinicia l'equip. Apareixerà el quadre de diàleg per entrar les credencials corporatives per connectar-se a la Wi-Fi d'Escoles Connectades. 

3) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus laxxxxxcubt1604 on xxxxx són 5 números)

  Observau com en el hostname s'ha canviat laxxxxxcubt1204 (nom que corresponia als Ubuntu 12.04) per laxxxxxcubt1604 (nom que correspon a la versió Ubuntu 16.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

4) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom laxxxxxcubt1604 pel nom que li correspon.


  Windows 7

1) Restauració mitjançant el pendrive 

La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2010-543-ubt1604. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ultraportàtil.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F2 quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6.  Triau l'opció Boot > Hard Disk Drives > 1st Drive, i pitjau Intro.
 7. Apareixeran les opcions:

  - HDD: PM-WDC WD1600-BEVT-80A23T0
  - USB: nom del pendrive

 8. Seleccionau l'opció del USB, i pitjau Intro.
 9. L'opció del USB queda seleccionada en primer lloc, i pitjau F10 més Intro per desar els canvis.
 10. L'ultraportàtil es reinicia, i apareixerà el menú del Clonezilla, amb tres opcions:

  - Restauració total (Windows i Linux)
  - Restauració Windows 7
  - Restauració Linux Ubuntu 16.04

 11. Heu de triar l'opció que necessiteu.
 12. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 13. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 14. En finalitzar el procés, apareixerà un menú de reinici:

  - (0) PowerOff
  - (1) Reboot
  - (2) Enter command line prompt
  - (3) Start over

 15. l'opció a triar és la (0)Power Off. Per tant, pitjau la tecla 0 més intro. L'ultraportàtil s'aturarà.
 16. Llevau el pendrive.
 17. Pitjau el botó d'engegada i l'ultraportàtil es reiniciarà.

2) Configuració del hostname

- Entrau com a  Administrador

- Anau a Inicia > Ordinador > Propietats del sistema > Canvia la configuració. Seleccionau l'enllaç Canvia la configuració.

- A la finestra Propietats del sistema, pestanya Nom de l'ordinador, premeu el botó Canvia...

thumb_captura4

- A la finestra Canvis al domini o al nom de l'ordinador, procediu a canviar el nom de l'ordinador.