Procediment de restauració per als APD - CONTR 2010 536

 

S'aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l'ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. Per facilitar el procediment de la configuració a realitzar posteriorment, recomanam anotar el nom de l'equip o hostname. Llegiu-ne més.

 

REVISAR LES CONNEXIONS !!!

Com que es tracta d'un ordinador que es va distribuir amb una pissarra digital, és necessari revisar les connexions amb el monitor i amb el projector.

En aquest contracte, l'empresa va subministrar un cable DVI-DVI i un cable VGA-VGA. Les connexions s'han de realitzar de la següent manera:

Connectar el cable DVI-DVI des del connector DVI del monitor al connector DVI de l'ordinador. Connectar el projector amb el cable VGA al connector VGA que està devora la targeta que inclou el connector DVI, tal i com es mostra a la figura següent:

thumb_IMG-20140313-WA0006

Versió Ubuntu 16.04 (Equips amb Upgrade a SSD)

Només es poden actualitzar aquells equips als qual s'hagi prèviament substituït els disc dur per un disc SSD de 256GB. Veure document tècnic Actualització PCs APD-Alda-pro CONTR 2010 536

Abans de reinstal·lar el sistema vos recomanam les següent verificacions:

 • Els usuaris de l'equip han d'haver fet una còpia de les dades locals que puguin tenir.
 • Agafau nota de la configuració de xarxa de l'equip a reinstal·lar
 • Agafau nota del hostname de l'equip a reinstal·lar (sudo nano /etc/hostname)
 • Agafau nota de la configuració Puppet de l'equip, veure document Configuració Puppet

 

La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2010-536-ubt1604-ssd. Les passes que s'han de seguir són:

 1. Introduïu el pendrive USB a l'ordinador.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau Supr quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6. Triau l'opció Advanced BIOS features > Hard Disk Boot Priority  > USB (posau l'opció USB en primer lloc, i pitjau F10 per desar els canvis)
 7. Apareixerà el menú del Clonezilla, amb l'opció "Restaurar Linux Ubuntu 16.04 (disc SSD)
 8. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 9. Vos sortirà un menú de configuració del teclat, podeu confirmar l'opció per defecte pitjant intro.
 10. Tot seguit vos demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 11. Continuarà el procés de recuperació del sistema operatiu, en finalitzar reiniciau l'equip.
 12. Llevau el pendrive.
És important que en el procés de restauració de tots els contractes, es faci servir el material original amb el que va ser subministrat (teclat, ratolí, monitor, etc.), i connectat tal i com s'indica.

 

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ

1) Configuració xarxa

- Per poder accedir a Internet i xarxa local configurau el TCP/IP del vostre equip.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus lpxxxcubt1604 on xxx són 3 números).

Observau com en el hostname s'ha canviat de lpxxxcubt1204 (nom que corresponia als Ubuntu 12.04) per lpxxxcubt1604 (nom que correspon a la versió Ubuntu 16.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom lpxxxcubt1604 pel nom que li correspon.

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".


Versió Ubuntu 12.04

 La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2010-536-ubt1204. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ordinador.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau Supr quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6.  Triau l'opció Advanced BIOS features > Hard Disk Boot Priority  > USB (posau l'opció USB en primer lloc, i pitjau F10 per desar els canvis)
 7. Apareixerà el menú del Clonezilla, amb tres opcions:

  - Restaura tot el disc
  - Restaura el Windows 7
  - Restaura Linux Ubuntu 12.04

 8. Heu de triar l'opció que necessiteu.
 9. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 10. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 11. Continuarà el procés de recuperació del sistema operatiu, i quan finalitzi el procés, l'equip es reiniciarà tot sol.
 12. Llevau el pendrive.
És important que en el procés de restauració de tots els contractes, es faci servir el material original amb el que va ser subministrat (teclat, ratolí, monitor, etc.), i connectat tal i com s'indica.

 

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ

OPCIÓ A)  PER A LINUX UBUNTU

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi

- Consultau el document  Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus lpxxxcubt1204 on xxx són 3 números).

Observau com en el hostname s'ha canviat lpxxxcunr1004 (nom que corresponia als Ubuntu 10.04) per lpxxxcubt1204 (nom que correspon a la versió Ubuntu 12.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom lpxxxcubt1204 pel nom que li correspon.

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".

 

OPCIÓ B)  PER A WINDOWS 7

Configuració del hostname

- Entrau com a  Administrador

- Anau a Inicia > Ordinador > Propietats del sistema > Canvia la configuració. Seleccionau l'enllaç Canvia la configuració.

- A la finestra Propietats del sistema, pestanya Nom de l'ordinador, premeu el botó Canvia...

thumb_captura4

- A la finestra Canvis al domini o al nom de l'ordinador, procediu a canviar el nom de l'ordinador.

 

 


 

 

Versió Ubuntu 10.04 - OBSOLETA

El procediment que s'ha de seguir és:

 1. Iniciau l'equip
 2. Les opcions de restauració del sistema són les tres darreres opcions del menú d'arrencada GNU GRUB. Per iniciar la restauració, simplement, triau l'opció desitjada:
  - Sistema de recuperació Windows, per restaurar el sistema Windows
  - Sistema de recuperació Linux, per restaurar el sistema Linux
  - Sistema de recuperació Dual, per restaurar ambdós sistemes
 3. Demanarà la introducció d'un nom d'usuari. Heu d'escriure administrador
 4. Demanarà una contrasenya. La contrasenya no es veu quan l'escriviu
 5. Esperau que acabi el procés de restauració (pot durar mitja hora aproximadament)
 6. Al final del procés feu clic al botó Continuar. L'equip es reiniciarà.

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP (per al cas de restauració del sist. Linux)

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi (només si l'ordinador ha d'anar connectat a la xarxa Wi-Fi)

- Consultau el document Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document Quin és el hostname als Linux Ubuntu?

- Entrau com a ubtadmin

- Anau a Accessoris > Terminal

thumb_Captura2

- S'obrirà una pantalla de terminal.

thumb_Captura3

- Executau sudo nano /etc/hostname

- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu

- S'obrirà un document de text amb una única línia que és el nom de l'ordinador. Hem de modificar-ho i posar el nom de l'ordinador que estau restaurant (p.ex.: la11422cunr1004)

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

4) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article (Avaries--Restauració d'equips--Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet).