Procediment de restauració dels ultraportàtils Asus EeePc 1005 HA - CONTR 2009 10198

 

S’aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l’ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. Per facilitar el procediment de la configuració a realitzar posteriorment, recomanem anotar el nom de l’equip o hostname. Llegiu-ne més.

thumb_10198

Versió Xubuntu 16.04 - "mode chromebook"

La restauració amb el pendrive és similar a l'explicada pel cas Ubuntu 12.04 (veure apartat següent). El hostname que s'ha de posar en els ordinadors mode chromebook ha de se del tipus laxxxachr1604 on xxx són 3 números. Posar bé el hostname és important si volem que es despleguin correctament les configuracions per mitjà del puppet. També s'han de dur a terme les mateixes passes en el procés de configuració (veure passes de 1 a 5 explicades a l'apartat següent).

El portàtil arranca aproximadament en 1' i 15" (comptat des de que es pitja el botó d'inici fins a l'aparició de l'explorador Chromium). Si el portàtil utilitzes, significativament, més temps que l'indicat és necessari executar l'script sync-swap-uuid.sh. Per fer això cal fer el següent:

- Iniciar sessió com a ubtadmin

- Obrir el terminal

- Descarregar l’script:

wget http://edudownload.caib.es/files/ubt1604/sync-swap-uuid.sh

- Proporcionar permisos d’execució:

chmod +x sync-swap-uuid.sh

- Executar:

sudo ./sync-swap-uuid.sh

 

Versió Ubuntu 12.04

 La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2009-10198-ubt1204. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ultraportàtil.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F2 quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6.  Triau l'opció Boot > Hard Disk Drives > 1st Drive, i pitjau Intro.
 7. Apareixeran les opcions:

  - HDD: PM-ST9160314AS
  - USB: nom del pendrive

 8. Seleccionau l'opció del USB, i pitjau Intro.
 9. L'opció del USB queda seleccionada en primer lloc, i pitjau F10 més Intro per desar els canvis.
 10. L'ultraportàtil es reinicia, i apareixerà el menú del Clonezilla, amb l'opció:

  - Restaura el sistema (Linux Ubuntu 12.04)

 11. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 12. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 13. En finalitzar el procés, apareixerà el missatge Will Reboot in 5, 4, 3, 2, 1. Llevau el pendrive i es reiniciarà la màquina.

 

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ

OPCIÓ PER A LINUX UBUNTU

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi

- Consultau el document  Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus laxxxaubt1204 on xxx són 3 números)

  Observau com en el hostname s'ha canviat laxxxaunr910 (nom que corresponia als Ubuntu 9.10) per laxxxaubt1204 (nom que correspon a la versió Ubuntu 12.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom laxxxaubt1204 pel nom que li correspon.

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".

 

 


 

 

Procediment de restauració dels ultraportàtils Asus EeePc 1005 HA - CONTR 2009 10198 - OBSOLETA

Passos a seguir per a la correcta restauració dels equips

S'aconsella que abans de realitzar la restauració de qualsevol equip es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l'ordinador, ja que la tasca de restauració eliminarà totes les dades.

També s'ha d'anotar el nom de l'ordenador tan en Windows com en Ubuntu Llegiu-ne més 

CONFIGURACIÓ DEL BIOS PER ARRENCAR DES DE L'USB

 1. Col·locau la memòria USB de restauració a un port USB
 2. Iniciau l'equip
 3. Premeu F2 per a entrar al BIOS de l'equip a restaurar
 4. Demanarà introduir una contrasenya


  restauracio_portatils_1

 5. Triau l'opció de menú BOOT


  restauracio_portatils_2


 6. A l'apartat boot triau l’opció Hard Disk Drives i premeu Enter


  restauracio_portatils_3


 7. Dins d’aquest menú situau-vos damunt la primera opció (1st drive), premeu Enter, triau l’opció USB i tornau a prémer Enter
 8. Veureu que el menú ha canviat l’ordre i podreu confirmar que a l'opció 1st drive aparegui USB


  restauracio_portatils_4

 9. Un cop ho teniu, premeu la tecla F10 per a sortir i guardar els canvis realitzats
 10. Sortirà un missatge per a confirmar l’acció. Triau l'opció OK i premeu Enter


  restauracio_portatils_5


 11. Seguidament es reiniciarà l'equip

MENÚ RESTAURACIÓ EQUIP AMB CLONEZILLA

 1. Apareixerà una finestra amb els logos del Govern Balear i del Gobierno de España on podreu triar la única opció de restauració de l'equip per seguidament prémer Enter
 2. Demanarà si voleu confirmar l’acció. Marcau Y (Yes)


  restauracio_portatils_6


 3. Tornarà a demanar si realment voleu confirmar l'acció de restauració i tornau a marcar Y (Yes)
 4. Deixem que el programa restauri l'equip


  restauracio_portatils_7

 5. Un cop finalitzat premeu Enter
 6. Sortirà una llista d'opcions entre les quals heu de triar la 0, per a aturar l'ordinador, i esperau que s'aturi del tot


  restauracio_portatils_8

 7. Tornau a prémer Enter per desmuntar l'USB
 8. Retirau la memòria USB
 9. Ja podeu posar en funcionament l'ordinador

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP

 1. Entrau com a ubtadmin
 2. Anau a Accessoris > Terminal

  restauracio_portatils_9b


  S'obrirà una pantalla blanca


  restauracio_portatils_10

 3. Escriviu sudo nano /etc/hostname
 4. Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan l'escriviu
 5. S'obrirà un document de text amb una única línia que és el nom de l'ordinador. Hem de modificar-ho i posar el nom de l'ordinador que voleu recuperar. El nom el podeu trobar a la part de baix de l'ordinador. Per exemple la072aunr910
 6. Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X
 7. A la finestra de terminal escriviu sudo nano /etc/nsswitch.conf
 8. Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan l'escriviu
 9. Dins aquest document a la línia de hosts heu de canviar la paraula dns de lloc. Ens ha de quedar:
  files dns mdns4_minimal [NOTFOUND=return] mdns4
 10. Guardau el document prement Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X
 11. Configurau el puppet:
  Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre 
 12. Eliminau el certificat en el servidor de configuracions puppet:
  Seguiu l'article (Avaries--Restauració d'equips--Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet).