Procediment de restauració dels Netbook Samsumg N145 . CONTR 2011 1367


 thumb_samsung3
Netbook Samsung N145 - CONTR 2011 1367

 

S’aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l’ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. Per facilitar el procediment de la configuració a realitzar posteriorment, recomanem anotar el nom de l’equip o hostname. Llegiu-ne més.

 

Versió Xubuntu 16.04 - "mode chromebook"

La restauració amb el pendrive és similar a l'explicada pel cas Ubuntu 16.04 (veure apartat següent). Un cop feta la restauració s'han de dur a terme les mateixes passes en el procés de configuració que apareixen a CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ.  El hostname que s'ha de posar en els ordinadors mode chromebook ha de se del tipus laxxxxxgchr1604 on xxxxx són 5 númerosPosar bé el hostname és important si volem que es despleguin correctament les configuracions per mitjà del puppet. 

El portàtil arranca aproximadament en 1' i 15" (comptat des de que es pitja el botó d'inici fins a l'aparició de l'explorador Chromium). És possible que el primer inici sigui més lent però a partir del segon inici i següents es normalitza.

Si el centre ja té operativa la Wi-Fi Escoles Connectades convé instal·lar l'script que automatitza la connexió/desconnexió a la xarxa Wifi, de tal manera que només s'ha d'introduir l'usuari i contrasenya corporatiu (xDNI, zXXXX, etc). Quan l'usuari tanca la seva sessió de treball o apaga l'equip les credencials de validació són esborrades automàticament. D'aquesta manera els usuaris no cal que sàpiguen configurar la connexió Wifi EC del centre per poder-ne fer us.

Per instal·lar aquest script s'ha de fer el següent:

- Iniciar sessió com a ubtadmin

- Obrir el terminal

- Proporcionar permisos d’execució:

chmod +x /usr/local/bin/install-wifi-ec.sh

- Executar:

sudo install-wifi-ec.sh -w ecXXXXXX

on XXXXXX són les 6 darreres xifres del codi del centre.

Un cop fet això reinicia l'equip. Apareixerà el quadre de diàleg per entrar les credencials corporatives per connectar-se a la Wi-Fi d'Escoles Connectades. Com que en el mode Chromebook s'inicia automàticament l'explorador Chromium és possible que no doni temps a emplenar el quadre de diàleg i aquest quedi ocult darrera l'explorador. En aquest cas, caldrà minimitzar la finestra de l'explorador per poder entrar les credencials en el quadre de diàleg de la Wi-Fi d'Escoles Connectades. Per minimitzar una finestra cal situar el punter sobre la barra del títol i pitjar el botó dret del ratolí; apareix el menú contextual amb l'opció Minimitza.

 

Versió Ubuntu 12.04

 La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2011-1367-ubt1204. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ultraportàtil.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F2 quan la màquina s'engega.
 4.  Al menú de la BIOS, Triau l'opció Boot > Boot Device Priority, i com a primera opció ha de quedar USB HDD. Pitjau F10 per desar l'ordre d'inici.
 5. L'ultraportàtil es reinicia, i apareixerà el menú del Clonezilla, amb tres opcions:

  - Restaurar disco completo (Windows 7 y Linux Ubuntu 12.04)
  - Restaurar Windows 7 Pro
  - Restaurar Linux Ubuntu 12.04

 6. Heu de triar l'opció que necessiteu.
 7. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 8. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 9. En finalitzar el procés, apareixerà un menú de reinici:

  - (0) PowerOff
  - (1) Reboot
  - (2) Enter command line prompt
  - (3) Start over

 10. l'opció a triar és la (0)Power Off. Per tant, pitjau la tecla 0 més intro. L'ultraportàtil s'aturarà.
 11. Llevau el pendrive.
 12. Pitjau el botó d'engegada i l'ultraportàtil es reiniciarà.

 

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ

OPCIÓ A)  PER A LINUX UBUNTU I XUBUNTU MODE CHROMEBOOK

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi

- Consultau el document  Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus laxxxxxgubt1204 on xxxxx són 5 números)

 Observau com en el hostname s'ha canviat laxxxxxgunr1004 (nom que corresponia als Ubuntu 10.04) per laxxxxxgubt1204 (nom que correspon a la versió Ubuntu 12.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom laxxxxxgubt1204 pel nom que li correspon.

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".
  

OPCIÓ B)  PER A WINDOWS 7

Configuració del hostname

- Entrau com a  Administrador

- Anau a Inicia > Ordinador > Propietats del sistema > Canvia la configuració. Seleccionau l'enllaç Canvia la configuració.

- A la finestra Propietats del sistema, pestanya Nom de l'ordinador, premeu el botó Canvia...

thumb_captura4

- A la finestra Canvis al domini o al nom de l'ordinador, procediu a canviar el nom de l'ordinador.

 

 


 

 


Procediment de restauració dels Netbook Samsumg N145 . CONTR 2011 1367 - OBSOLETPASSES PRÈVIES A LA RESTAURACIÓ


Realitzar còpies de seguretat de totes les dades de l'ordenador en cas que sigui necessari

Anotar el nom de l'ordenador tan en Windows com en Ubuntu Llegiu-ne més


RESTAURACIÓ DE L'EQUIP

1r Amb l'ordinador apagat, inserir la clau USB rotulat amb CONTR 2011 1367 en un dels ports USB de l'ordinador.

2n Encendre l'ordinador mentre es prem la tecla F9 seguidament durant els primers segons.

3r Apareix el menú de restauració en què seleccionarem una de les tres opcions:

•  Restaurar Disc del Sistema Complet (Windows i Linux).
•  Restaurar la partició Windows 7.
•  Restaurar la partició LINUX.

Prémer enter per continuar.

4t El sistema restaurarà automàticament l'opció seleccionada.

Quan trieu l'opció desitjada arrencarà el sistema de restauració. Abans de començar el procés demanarà confirmació per continuar 2 vegades.

L'equip començarà a restaurar la instal·lació original.

Durant aquest procés a cops surten unes lletre negres sobre el procés de restauració. No passa res, el procés continua correctament.
Samsumg

5è En acabar ens sol·licitarà què volem fer, polsarem "0 shutdown" seguit de enter.

6è El sistema s'apagarà completament.

7è Retirem la clau USB del port.

8è Podem iniciar l'ordinador normalment i comprovar que l'operació s'ha fet correctament, d'aquesta manera podreu disposar de l'equip en les mateixes condicions que quan es va estrenar.

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP

OPCIÓ A  PER A LINUX UBUNTU

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi (només si l'ordinador ha d'anar connectat a la xarxa Wi-Fi)

- Consultau el document Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document Quin és el hostname als Linux Ubuntu?

- Entrau com a ubtadmin

- Anau a Accessoris > Terminal

thumb_Captura2

- S'obrirà una pantalla de terminal.

thumb_Captura3

- Executau sudo nano /etc/hostname

- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu

- S'obrirà un document de text amb una única línia que és el nom de l'ordinador. Hem de modificar-ho i posar el nom de l'ordinador que estau restaurant (p.ex.: la11422cunr1004)

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració de l'hora

- Entrau com a ubtadmin

- Anau a Accessoris > Terminal 

- S'obrirà una pantalla de terminal

- Executau sudo date MMDDHHmm     
On MM és el mes, DD és el dia, HH és l'hora, mm són els minuts

- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".

OPCIÓ B  PER A WINDOWS 7

Configuració del hostname

- Entrau com a  Administrador

- Anau a Inicia > Ordinador > Propietats del sistema > Canvia la configuració. Seleccionau l'enllaç Canvia la configuració.

- A la finestra Propietats del sistema, pestanya Nom de l'ordinador, premeu el botó Canvia...

thumb_captura4

- A la finestra Canvis al domini o al nom de l'ordinador, procediu a canviar el nom de l'ordinador.

Configuració de l'hora

- Entrau com a  Administrador

- Anau al rellotge que hi ha baix a la dreta > Fem clic > Cambiar la configuración de fecha y hora > Posam l'hora correctament > Aceptar.