Restauració CONTR 2012 3855 subministrat per la DG FP


S’aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l’ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. 

El Servei d'Informàtica Educativa posa a disposició del centres el Pendrive de restauració dels PC del CONTR 2012 3855 subministrat per la Direcció General de Formació Professional .

El pendrive ha de tenir una mida mínima de 16 Gigas.

En cas de qualsevol dubte amb la restauració d'aquestes màquines heu d'enviar un correu electrònic a  jjrey@dgoifp.caib.es