Procediment de restauració dels ultraportàtils Asus EeePc 1005 HA - CONTR 2009 11818

 

S’aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l’ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. Per facilitar el procediment de la configuració a realitzar posteriorment, recomanem anotar el nom de l’equip o hostname. Llegiu-ne més.

thumb_10198

Versió Ubuntu 12.04

 La restauració es fa per mitjà del pendrive contr-2009-11818-ubt1204. Les passes que s'han de seguir són:

 1.  Introduïu el pendrive USB a l'ultraportàtil.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F2 quan la màquina s'engega.
 4. Us demanarà la contrasenya de la BIOS.
 5. Una vegada posada la contrasenya, veureu el menú de la BIOS.
 6.  Triau l'opció Boot > Hard Disk Drives > 1st Drive, i pitjau Intro.
 7. Apareixeran les opcions:

  - HDD: PM-ST9160314AS
  - USB: nom del pendrive

 8. Seleccionau l'opció del USB, i pitjau Intro.
 9. L'opció del USB queda seleccionada en primer lloc, i pitjau F10 més Intro per desar els canvis.
 10. L'ultraportàtil es reinicia, i apareixerà el menú del Clonezilla, amb les opcions:

  - Restaura el disc COMPLET (Windows XP + Ubuntu 12.04)
  - Restaura Linux Ubuntu 12.04
  - Restaura Windows XP

 11. Triau l'opció que necessiteu.
 12. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 13. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 14. En finalitzar el procés, apareixerà un menú de reinici:

  - (0) Apagar
  - (1) Reiniciar
  - (2) Introduzca la línea de comandos del prompt

 15. l'opció a triar és la (0)Apagar. Per tant, pitjau la tecla 0 més intro. L'equip s'aturarà.
 16. Llevau el pendrive.
 17. Pitjau el botó d'engegada i l'equip es reiniciarà.

 

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ

OPCIÓ A) PER A LINUX UBUNTU

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi

- Consultau el document  Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus laaxxxubt1204 on xxx són 3 números)

  Observau com en el hostname s'ha canviat laxxxunr910 (nom que corresponia als Ubuntu 9.10) per laxxxubt1204 (nom que correspon a la versió Ubuntu 12.04).

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom laxxxubt1204 pel nom que li correspon.

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".

 

OPCIÓ B) PER A WINDOWS XP
Si un cop feta la restauració el Windows XP no s'inicia s'ha de comprovar el valor d'una variable de la BIOS. En concret s'ha de comprovar que la variable "Configure SATA as" té el valor IDE. Per accedir a aquesta variable s'ha d'entrar a la BIOS i accedir a [Advanced] - [IDE Configuration]. Si la vaiable "Configure SATA as" té el valor AHCI el Windows XP no funcionarà, cal canviar aquest valor a IDE.

Configuració del hostname

- Entrau com a  Administrador

- Anau a Mi PC. Pitjau el botó dret i triau l'opció Propietats.

- A la finestra Propietats del sistema, pestanya Nom de l'ordinador, premeu el botó Canvia...

- A la finestra Canvis del nom de l'ordinador, procediu a canviar el nom de l'ordinador.