Imprimeix
Categoria: Restauració d'equips
Vist: 7030

En aquest article s'explica con es crea el pendrive de restauració d'un contracte qualsevol a partir del fitxer .zip descarregat.

Aquesta operació es pot dur a terme en un ordinador que disposi de qualsevol dels dos sistemes homologats: Linux Ubuntu i Windows. Suposarem que s'ha descarregat el contingut del pendrive i es troba en un fitxer anomenat, per exemple, des01-2016-5007-ubt1404.zip. La descàrrega no es pot guardar en sistemes de fitxers FAT ja que es tracta d'un fitxer que superar la capacitat màxima permesa en aquests tipus de sistemes de fitxers. 

Cas en que la tasca es fa en un ordinador amb sistema operatiu Linux Ubuntu

Avís: s'esborrarà tota la informació actual del pendrive !!!

1.- Formatació del pendrive USB de destinació

 

ubt-format

2.- Còpia del contingut del fitxer .zip al pendrive


Obriu un terminal i canviau a la carpeta on hi hagi el fitxer .zip descarregat.

Amb la utilitat unzip extraieu el contingut del fitxer .zip descarregat i posau-lo al pendrive:
Cas Ubuntu 12.04
sudo unzip contr-2016-xxxx-ubt1404.zip -d /media/nom_volum/
Cas Ubuntu 14.04
sudo unzip contr-2016-xxxx-ubt1404.zip -d /media/ubtadmin/nom_volum/
nom_volum és l'identificador del pendrive. A l'exemple de la figura l'identificador del pendrive és: 3762-DBF0. Podeu esbrinar el nom del volum a l'explorador d'arxiu. També si usau la tecla "tabulador" en el terminal per completar les instruccions que s'han d'executar, us mostrarà el nom del volum. 

ubt-ter1

Nota
: aquesta tasca també es pot fer amb una eina gràfica com per exemple, el Gestor d'arxius

ubt-zip

3.- Conversió del nou USB en autoarrencable


Per acabar s'ha d'instal·lar el sistema d'arrencada en el pendrive.

Per fer això s'ha de copiar la carpeta utils del pendrive al disc dur:
Cas Ubuntu 12.04
cp -R /media/nom_volum/utils .
Cas Ubuntu 14.04
cp -R /media/ubtadmin/nom_volum/utils .

Accediu a la subcarpeta linux d'aquesta carpeta acabada de copiar:
cd utils/linux

Canviau els permisos de l'script makeboot.sh
chmod 755 makeboot.sh

Executau l'script makeboot.sh amb el nom de la partició on està connectat el pendrive
sudo ./makeboot.sh /dev/sd*1      substituiu l'asterisc pel valor que havíeu anotat

NOTA IMPORTANT: Si, en canvi, la mida correspon a la mida d'un disc dur no continueu perquè us estaríeu equivocant i podríeu esborrar el master boot record del disc dur de l'ordinador
 

ubt-ter2

 

Cas en que la tasca es fa en un ordinador amb sistema operatiu Windows

 Connectau a una interfície USB de l'ordinador un pendrive amb la grandària necessaria per contenir la imatge de restauració. A l'article "Pendrives de restauració dels diferents contractes" trobareu la informació de la grandària necessària segons el contracte.

1.- Formatació del pendrive USB de destinació

win-format

2.- Còpia del contingut del fitxer .zip al pendrive

win-pendrive-contingut

3.- Conversió del nou USB en autoarrencable

F:
cd utils
cd win32
win-cmd1

(Molt important) Comprovau que el prompt del terminal comença amb la lletra d'unitat a la qual està connecttat el pendrive (a l'exemple de la figura la lletra d'unitat és F:)

makeboot
Avís: És molt important assegurar-se que l'script s'executa des de la unitat del pendrive. Si, per error, l'script s'executés des de C: es faria malbé el disc dur i es perdrien totes les dades. 
win-cmd2