Procediment de restauració dels ordinadors TTL - DES01 2017 3278

 

Els PC DES01 2017 3278 van connectats amb les PDI CONTR 2017 1995. Instruccions de connexió

 

S'aconsella, abans de realitzar la restauració de qualsevol equip, que es realitzin còpies de seguretat de totes les dades de l'ordinador, ja que la tasca de restauració les eliminarà. Per facilitar el procediment de la configuració a realitzar posteriorment, recomanam anotar el nom de l'equip o hostname. Llegiu-ne més.

     thumb_ttl_2015_2430

Versió Ubuntu 16.04 (64 bits) amb programari Active Inspire de Prometheam

La restauració es fa per mitjà del pendrive des01-2017-3278-ubt1604. Les passes que s'han de seguir són:

 1. Introduïu el pendrive USB a l'ordinador.
 2. Iniciau l'equip.
 3. Pitjau F8 quan la màquina s'engega.
 4. Apareixeran les opcions d'engegada, i heu de triar l'opció del pen-drive introduït, i pitjar Intro.
 5. Apareixerà el menú de restauració del Clonezilla, amb les opcions:

  - Restaura tot el disc (sistema operatiu Ubuntu 16.04 + partició /home)
  - Restaura només el sistema operatiu Ubuntu 16.04 (no inclou /home)

 6. Triau l'opció desitjada.
 7. Pitjau Intro i s'iniciarà el procés d'instal·lació de la imatge.
 8. Durant aquest procés, us demanarà si voleu continuar. Pitjau la lletra Y (yes) més Intro. A continuació, us tornarà a demanar el mateix, i pitjau de nou la lletra Y més Intro.
 9. En finalitzar el procés, apareixeran les opcions

(0) apagar

(1) reiniciar

(2) introdueixi línia d'ordres del prompt

10. Triau l'opció (0).

11. Una vegada apagat, retirau el pen-drive de restauració.

 

És important que en el procés de restauració de tots els contractes, es faci servir el material original amb el que va ser subministrat (teclat, ratolí, monitor, etc.), i connectat tal i com s'indica.

 

 

CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP UN COP FETA LA RESTAURACIÓ

OPCIÓ PER A LINUX UBUNTU

1) Configuració de la connexió a la Wi-Fi d'Escoles Connectades

- Consultau el document  Connexió a la Wi-Fi des d'un Linux Ubuntu.

2) Configuració del hostname

- Consultau el document  Quin és el hostname als Linux Ubuntu?
  (En aquest contracte són del tipus lpXXXqubt1604 on XXX són 3 números). És necessari substituir XXX per 3 números amb la condició que en el centre no hi hagi noms repetits.

- Entrau com a ubtadmin

- Obriu un terminal.

- Executau:

 sudo nano /etc/hostname


- Demanarà la contrasenya d'ubtadmin, que no es veu quan s'escriu.

- Heu d'escriure el hostname, que prèviament heu apuntat.

- Guardau el document amb Control+O i Enter; i tancau el document amb Control+X

3) Configuració del fitxer /etc/hosts

- Al terminal ja obert, escriviu l'ordre:

sudo nano /etc/hosts 

i modificau la línia que comença per 127.0.1.1 substituint el nom lpXXXqubt1604 pel nom que li correspon.

4) Configuració del puppet

Per això, seguiu les indicacions de l'article Com configurar el client puppet en els portàtils i ordinadors del centre

5) Eliminar el certificat en el servidor de configuracions puppet

Seguiu l'article "Eliminar el certificat del servidor de configuracions puppet".