Tecnocom ha informat que aquesta setmana lliurarà als centres el pen drive de restauració del CONTR 2011 507 i el del CONTR 201 717 a través de l'agència Nacex. Els centres hauran de firmar un albarà d'entrega.
Els pen drive han de venir retolats amb la següent inscripció:
/Sistema de recuperació /
/PC Professorat/
/CONTR 2011 507 I 717/

Podeu consultar el procediment de restauració a:
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/avaries/39-restauracio-dequips/196-restauracio-dels-dell-optiplex-790-contr-2011-507