Imprimeix
Categoria: Servidor cau Linux
Vist: 12108


-- Nou Darrera actualització: 22-6-09

Resum:

» Aquest document explica el procés que s'ha de seguir per instal·lar i configurar un servidor cau basat en Ubuntu 8.04 fent servir la utilitat proxyautocfg.

proxyautocfg és una utilitat per configurar automàticament un servidor cau segons la proposta desenvolupada en el document “Instal·lació i configuració del cau Squid”. En concret, la utilitat realitza les següents tasques:

Fent servir aquesta utilitat és molt senzill instal·lar i configurar un proxy-catxé a la xarxa del centre. Aquest document explica totes les passes que s'han de fer per tal d'instal·lar i configurar una màquina en el centre que realitzi les tasques de catxé de la xarxa, de filtratge de continguts i de tallafocs.

Aplicat a:

» Xarxes dels centres basades en servidor controlador de domini Windows 2000 o Windows 2003


 Document Instal·lació i configuració d'un servidor proxy-catxé basat en Ubuntu 8.04 a les xarxes dels centres