Darrera actualització: 1-4-03

Resum:

» Aquest document explica el procés d'instal·lació del sistema operatiu Linux i la seva integració dins el domini dels centres del projecte Xarxipèlag.

S'adjunta, també, un fitxer linux_utils.zip amb el conjunt d'scripts i d'utilitats que s'esmenten en el document.

Aplicat a:

» Xarxes basades en servidor Windows NT o Windows 2000 Server


 Document Instal·lació i configuració d'un lloc de treball basat en LINUX a les xarxes del Projecte Xarxipèlag 

 linux_utils.zip


Documents complementaris i altres referències:

Ubicació òptima per a l'execució dels scripts d'inici en els llocs de treball Linux