Introducció

 

 SCORM (de l'anglès, Sharable Content Object Reference Model) és una especificació que permet crear objectes pedagògics estructurats. Amb SCORM es fa possible el crear continguts que puguin importar-se dins de sistemes de gestió d'aprenentatge diferents, sempre que aquests suportin la norma SCORM. El Moodle és un entorn virtual d'aprenentatge que permet la importació d'activitats didàctiques que han sigut desades amb el format SCORM.
En aquest sentit, la plataforma Agrega2 (el node a Balears és agrega.caib.es) és un repositori d'objectes digitals educatius, desats i empaquetats amb el format SCORM.

A Moodle 2 només funcionen correctament els scorms que segueixen estrictament la versió scorm 1.2 (per exemple els scorms 2004 no funcionen). Més informació a la web oficial de Moodle

 

Obtenció d'activitats didàctiques en format SCORM

 

Consultau l'article Utilització dels recursos educatius d'Agrega 2 amb l'equipament del projecte Xarxipèlag 2.0

 

Càrrega del fitxer d'activitats didàctiques en format SCORM

 

Una vegada desat el fitxer SCORM al vostre ordinador, accediu a l'aula virtual (http://aulavirtual.caib.es/c[codi_centre]/) amb l'usuari del docent que ha de gestionar el curs. A continuació, entrau al vostre curs.

thumb_scrom1
Curs de l'Aula Virtual
(amb el menú "Administració" desplegat)

 

A la capsa "Administració" (a la part esquerra), premeu l'enllaç Fitxers. Apareix la secció de fitxers de l'Aula Virtual:

thumb_scorm3
Pantalla de la secció Fitxers

 

És convenient crear diverses carpetes per anar desant els diferents recursos (imatges, documents, fitxers SCORM, etc). Per això, premeu el botó Crea una carpeta, i al camp de text, escriviu, per exemple, SCORM, i a continuació premeu el botó Crea.

thumb_scorm4
Creació de la carpeta SCORM

thumb_scorm5
Carpeta SCORM creada

 

En sortir la secció de fitxers amb la nova carpeta creada (amb el nom SCORM), feu clic a sobre del nom, per a entrar.
Sempre us podeu fixar en el camí (barra horitzontal blava) per a saber a on us trobau. Per exemple, a la imatge següent el camí és: c07000000 > pcs > Fitxers > SCORM

thumb_scorm6
Carpeta SCORM, buida

 

A dins de la carpeta SCORM, Premeu el botó Penja un fitxer. Amb el botó Navega... , s'obri una finestra de càrrega de fitxers, a on heu de seleccionar el fitxer SCORM, prèviament desat al vostre ordinador, i a continuació Abrir.

thumb_scorm7
Selecció del fitxer SCORM

 

Una vegada que aparegui a dins del camp el path del fitxer SCORM, premeu el botó Penja aquest fitxer, per a carregar-lo a l'aula virtual.

thumb_scorm8
Càrrega del fitxer SCORM

 

Si la càrrega ha anat bé, la pantalla mostra El fitxer s'ha penjat amb èxit, i ja es veu l'arxiu a dins de la carpeta SCORM:

thumb_scorm9
Fitxer SCORM carregat

 

Amb l'ajut del camí de la barra blava, tornau a la pantalla inicial del curs.

 

Importació del fitxer d'activitats didàctiques en format SCORM

 

A la capsa "Administració" (a la part esquerra), premeu l'enllaç Activa Edició. De manera anàloga, també podeu utilitzar el botó activaedicio, a la part dreta superior, per a fer aparèixer els menús d'edició del curs.

thumb_scorm2
Curs amb edició activada

 

A la capsa a on voleu que aparegui l'activitat, seleccionau l'opció SCORM del menú desplegable Afegeix una activitat...

thumb_scorm10
Menú: Afegeix una activitat. Opció: SCORM

 

Entrareu així a la pantalla d'edició (camí SCORM > S'està editant: SCORM). A la secció Paràmetres generals hi ha tres camps obligatoris per emplenar: Nom, Resum i fitxer del paquet.

thumb_scorm11a
Pantalla d'edició SCORM

 

Una vegada que heu introduït el nom i un resum de l'activitat, premeu el botó Tria o penja un fitxer... S'obrirà en finestra nova la secció de fitxers, a on hi haurà la carpeta SCORM. Premeu sobre el nom de la carpeta SCORM per entrar-hi.

thumb_scorm12a
Carpeta SCORM

 

A dins de la carpeta SCORM, ha d'aparèixer el nom del fitxer de l'activitat. De les possibles accions que estan a la dreta del fitxer, heu de seleccionar l'opció Tria.
(NOTA: No és necessari marcar la casella de verificació a l'esquerra del fitxer).

Malgrat els fitxers SCORM descarregats estan empaquetats en format ZIP, no s'han de descomprimir amb l'opció UNZIP.

thumb_scorm12b
Opció "Tria"

 

Amb l'opció Tria, es carrega el fitxer a dins de la pantalla d'edició, quedant tal com:

thumb_scorm13
Pantalla d'edició SCORM emplenada

 

La pantalla d'edició té una segona secció, anomenada Altres paràmetres. Es podem desplegar les opcions avançades amb el botó Mostra característiques avançades.
Dins aquesta secció podeu, si voleu, canviar les opcions de qualificació, la puntuació, la mida del marc, etc. Els petits botons rodons i taronja donen més informació sobre cada paràmetre.
Per acabar, premeu sobre el botó inferior Desa els canvis i torna al curs.

thumb_scorm11b
Secció Altres paràmetres

 

Tornareu a la pantalla principal del curs, encara amb el mode d'edició activat. A la caixa corresponent, ja apareixerà l'activitat didàctica en format SCORM, representada per una petita caixa: caixa. A la seva dreta hi ha les eines d'edició: eines, per si s'ha d'actualitzar, moure, esborrar, etc. l'activitat.

thumb_scorm14
Pantalla principal, amb mode d'edició activat

 

Amb el botó desactivaedicio (o amb l'enllaç Desactiva edició de la caixa "Administració"), s'amaguen els menús d'edició del curs, i l'activitat didàctica apareixerà com un enllaç:

thumb_scorm15
Pantalla principal, amb mode d'edició desactivat

 

Treball amb l'activitat didàctica en format SCORM

 

En prémer sobre l'enllaç de l'activitat didàctica, accedireu a la pantalla d'entrada de l'activitat:

thumb_scorm16
Pantalla d'entrada de l'activitat

 

I amb el botó Entra, es desplega l'activitat, amb la taula de continguts a l'esquerra i la finestra de l'activitat a la dreta.
Una vegada que l'alumne ha treballat amb l'activitat, ha de sortir de la mateixa mitjançant l'enllaç Surt de l'activitat, a dins de la barra blava.

thumb_scorm17
Activitat

 

Com a docents del curs, en accedir a la Pantalla d'entrada de l'activitat, veureu un enllaç View report for n users, a la part dreta superior:

thumb_scorm18
Pantalla d'entrada de l'activitat

 

Aquesta pantalla presenta una taula amb el resultat de les accions realitzades sobre aquesta activitat: els alumnes que han entrat, les dates d'accés i finalització, el nombre d'intents realitzats i la puntuació obtinguda.

thumb_scorm19
Report