Utilització del servidor del centre com a repositori de recursos educatius


Els continguts o recursos educatius, com ara WQ (webquestes), MUD (mini unitats didàctiques), dicaud (diccionaris audiovisuals), EDI (exploració dinàmica d'imatges), caceres del tresor o LIM es poden tenir emmagatzemats al servidor Windows del centre i d'aquesta manera estar disponibles per a l'alumnat via la xarxa d'àrea local, molt més ràpida que l'accés via Internet.
En aquest article suposarem que ja es disposa d'un accés al servidor des dels ultraportàtils.
 

El que ha de fer un docent per posar un recurs al servidor

  1. S'ha d'estar en disposició del recurs educatiu que es vol emmagatzemar al servidor (disponibles per a la seva descàrrega s'en poden trobar al mateix Weib i a molts altres llocs a Internet). A la majoria de casos el que s'ha de fer és copiar un fitxer comprimit.
  2. Des d'un ordinador incorporat al domini, cal obrir una finestra que mostri el contingut de la carpeta compartida a què fa referència les instruccions d'accés al servidor des dels ultraportàtils. Això es pot fer, des d'un ordinadors Windows, anant a Inicia - Executa... i escrivint   \\nom_servidor\xarxipelag20    (suposant que 'xarxipelag20' és el nom donat a la carpeta compartida)

    carpeta_compartida_al_servidor_1
  3. En aquesta finestra, s'ha d'anar a la carpeta on volem deixar emmmagatzemat el recurs (per exemple, a la carpeta Continguts), i descomprimir-hi el fitxer.

    carpeta_compartida_al_servidor_2

El que han de fer els alumnes per accedir aquests recursos

Tal com s'explica a les instruccions d'accés al servidor des dels ultraportàtils, els alumnes tenen des dels seus ultraportàtils una manera d'accedir a una carpeta compartida del servidor. Es tracta idò de que hi accedeixin i localitzin el fitxer HTML que dóna inici a l'activitat. Normalment aquest fitxer s'anomena index.htm o index.html, però podria tenir un altre nom (això el docent ho ha de saber, i ho ha de dir a l'alumne).

carpeta_webquesta_a_la_carpeta_compartida_thumb

Per iniciar l'activitat només cal fer doble clic al fitxer.

execucio_webquesta_thumb