Introducció

 

agregalogo Agrega2 (http://agrega.caib.es) és una federació de repositoris d'objectes digitals educatius formada per totes les comunitats autònomes. Els continguts educatius que es poden trobar a Agrega2 estan organitzats curricularment de manera que es poden utilitzar en l'ensenyament reglat no universitari.

L'objectiu d'Agrega2 és facilitar a la comunitat educativa una eina útil que integri les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'aula i fora de l'aula, conjugant els esforços de totes les comunitats autònomes i permetent l'accés a qualsevol contingut, des de qualsevol lloc i sigui quin sigui el criteri de cerca utilitzat.

 

Cerca de recursos educatius a Agrega2

 

Accediu al portal d'Agrega2 (http://agrega.caib.es), a on trobareu l'eina de cerca a la part central:

thumb_agrega2portal
Portal d'Agrega2

 

No cal estar registrat per poder cercar, visualitzar i descarregar els recursos digitals educatius del portal Agrega2.

 

Per realitzar una cerca simple, només cal que introduïu una paraula o paraules clau dins la caixa de text, trieu l'idioma (del recurs) i pitjau el botó Cerca.
Aquesta informació s'utilitza per cercar similituds sobre els camps Títol, Descripció, Paraules clau i sobre els termes de l'Arbre curricular.

thumb_agrega2_2c
Cerca simple

 

Si voleu realitzar una cerca avançada, feu clic a l'enllaç Avançat, que apareix a la dreta del botó Cerca. Es desplegarà el formulari del Cercador Avançat, a on en primer terme hi ha el quadre principal de paràmetres de cerca. En aquest quadre de text, apareixen els diferents paràmetres de cerca: caixa de text lliure, taxonomia, nivell d'agregació i tipus de format.

thumb_agrega2_3c
Quadre principal de paràmetres de cerca

 

A més del Quadre principal de paràmetres de cerca, el formulari presenta tres conjunts de paràmetres de cerca: propietats de contingut, tesaurus i àmbit.

thumb_agrega2_4c
Propietats de contingut, tesaurus i àmbit.

 

Si per exemple voleu fer la cerca seleccionant com a criteri un tesaurus, primer haureu d'activar-lo, prement l'enllaç Veure camps de cerca, i a continuació el botó Afegeix tesaurus:

thumb_agrega2_tesauro1c
Afegir tesaurus

 

i llavors navegar pel tesaurus fins a arribar al punt triat. Quan s'arriba a aquest punt, heu de pitjar el botó Associa per afegir aquest criteri a la cerca.

thumb_agrega2_tesauro2c
Navegació pel Tesaurus

 

Si la cerca —tant la bàsica com l'avançada—ha tingut èxit, es mostra una pantalla amb la llista dels recursos educatius que compleixen el criteri de cerca. Aquesta pantalla ofereix, per a cada recurs, una breu informació descriptiva. Passeu el cursor sobre la lupa per a visualitzar una petita imatge del recurs.

thumb_agrega2_5bc
Pantalla de llista de resultats

 

A la llista de resultats, pitjau sobre el títol d'un recurs en concret per entrar-hi. Aquesta pàgina presenta informació bàsica sobre aquest, tal com títol, descripció, valoració, autor, format, àmbit, idioma, destinataris, etc.

thumb_agrega2_6c
Pàgina d'un recurs en concret

 

I a la part inferior de la pàgina teniu les opcions del què podeu fer amb el recurs triat: Previsualitza i/o Descarrega.

thumb_agrega2_7c
Opcions del recurs

 

Amb el botó previsualitza2, s'obrirà en finestra nova el recurs educatiu. Es poden distingir tres parts a l'eina del visualitzador: capçalera amb el títol, menú lateral o taules de continguts i àrea de visualització, a on podeu interactuar amb el contingut educatiu mostrat.

thumb_agrega2_8c
Recurs previsualitzat

 

NO HEU D'UTILITZAR L'OPCIÓ "PREVISUALITZAR" PER FER FEINA AMB ELS ULTRAPORTÀTILS DELS ALUMNES JA QUE AQUESTA OPCIÓ ES TORNA MOLT POC OPERATIVA QUAN AUGMENTA EL NOMBRE DE CONNEXIONS.

 

Amb l'opció de previsualitzar podeu decidir si el recurs és adient per a que els alumnes ho utilitzin amb els ultraportàtils. Si estau interessats en fer-ho servir, seguiu amb les instruccions següents:

 

Descàrrega de recursos educatius d'Agrega2

 

Amb el botó descarrega2, tindreu l'opció de descarregar el recurs educatiu al vostre ordinador. Es mostrarà una pàgina amb les diferents opcions de descàrrega del recurs educatiu. Bàsicament, aquestes són:

  • Descàrrega en format SCORM 2004. Els recursos educatius desats en format SCORM compleixen un sèrie d'estandards que permeten una fàcil integració a dins de un sistema de gestió d'aprenentatge (LMS, Learning Management System). Un LMS és una aplicació de programari per a l'administració de cursos i programes d'e-learning, que permet fer un seguiment de la tasca de l'alumnat. La plataforma Moodle és un bon exemple de LMS.

  • Descàrrega en format HTML. Amb aquest format no és necessari cap programa específic, ja que l'alumnat pot interactuar amb el recurs educatiu mitjançant un navegador. Ara bé, aquest format no permet fer un seguiment de la tasca de l'alumnat.

 

Per poder utilitzar el recurs en un sistema de gestió d'aprenentatge (com el Moodle), heu de triar el format SCORM 2004, tal com es mostra a la imatge següent:

thumb_agrega2_11c
Pàgina de descàrrega, amb opció SCORM 2004 seleccionada

 

Apart de l'opció del format SCORM 2004, heu de seleccionar la casella He llegit i accepto les condicions legals, i finalment premeu el botó Descarrega. El fitxer que es descarregarà al vostre ordinador és un fitxer comprimit de tipus ZIP.

thumb_agrega2_12c
Descàrrega del ZIP (format SCORM 2004)

 

Per poder utilitzar el recurs amb un navegador, heu de triar el format HTML, tal com es mostra a la imatge següent:

thumb_agrega2_9c
Pàgina de descàrrega, amb opció HTML seleccionada

 

Apart de l'opció del format HTML, heu de seleccionar la casella He llegit i accepto les condicions legals, i finalment premeu el botó Descarrega. El fitxer que es descarregarà al vostre ordinador és un fitxer comprimit de tipus ZIP.

thumb_agrega2_10c
Descàrrega del ZIP (format HTML)

 

Utilització de recursos educatius d'Agrega2 en format SCORM

 

Una vegada que teniu el fitxer comprimit del recurs educatiu (en format SCORM 2004), el podeu incorporar com a activitat en un entorn  virtual d'aprenentatge, com per exemple el Moodle. L'avantatge d'utilitzar el format SCORM és que aquest permet obtenir un seguiment o tracking de l'alumne.

Per fer-ho, seguiu les instruccions del document Com afegir una activitat SCORM a l'Aula Virtual?

 

Utilització de recursos educatius d'Agrega2 en format HTML

 

Una vegada que teniu el fitxer comprimit del recurs educatiu (en format HTML), el podeu tenir emmagatzemat al servidor Windows del centre i d'aquesta manera estar disponible per a l'alumnat via la xarxa d'àrea local, molt més ràpida que l'accés via Internet.

Per fer-ho, seguiu les instruccions del document El servidor com a repositori de recursos educatius.