Imprimeix
Categoria: Ultraportàtils
Vist: 4165

 

Actualització anual del programa de gestió d'aula iTALC

 

Aquest article només és d'aplicació als centres en què el programa iTALC ja es trobava en funcionament el curs passat, i que necessiten reorganitzar la distribució dels ultraportàtils per al nou curs.

Els centres que desitgin instal·lar per primera vegada el programa han de consultar l'article Habilitació del programa de gestió d'aula

 

El programa iTALC permet al professorat, des del seu ordinador d'aula, veure i gestionar els ordinadors dels alumnes, bé individualment, o bé globalment. La instal·lació del programa —generació i habilitació dels fitxers de configuració— es realitza de forma remota des del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació (exclusivament en el sistema operatiu Linux) i implica una passa prèvia d'assignació, per part del centre, de cada ultraportàtil al curs i grup corresponent. Dita assignació es recull en un full de càlcul enviat pel Servei.

Amb l'arribada d'un nou curs escolar, és molt possible que els utraportàtils s'hagin de redistribuir de nou entre els diferents cursos, i en conseqüència, és necessari tonar a generar els fitxers de configuració del programa iTALC, per a que reflecteixin la nova assignació.

 Els centres que es trobin en aquesta situació, han de seguir aquestes instruccions:

 

INSTRUCCIONS
  1. Empleneu el full de càlcul (utilitzat el curs anterior) amb la nova assignació de curs i grup per a cada ultraportàtil.
  2. Lliureu el full al Servei, a l'adreça servei.ie@educacio.caib.es
  3. El Servei generarà altra vegada els fitxers de configuració necessaris, i realitzarà la nova habilitació del programa iTALC a l'ordinador de sobretaula de manera remota, mitjançant el servidor de configuracions del centre.
  4. El Servei enviarà un correu electrònic al centre, una vegada finalitzada la habilitació.

 

En el cas que no disposeu del full de càlcul del curs passat, envieu un missatge a servei.ie@educacio.caib.es i se us remetrà de nou.