Aquest article llista els contractes de maquinària que tenen una data propera de finalització de la garantia. Es recomana fer una revisió acurada del correcte funcionament d'aquest maquinari i, en cas de detectar mal funcionament,  procedir a comunicar l'avaria al proveïdor corresponent abans que acabi el període de garantia.

 

  • CONTR 2018 3798: Ordinador portàtil. Data d’expiració: 29/11/2022 
  • DES01 2017 6881: PC. Data d’expiració: 22/01/2023
  • DES 2017 6440: PC. Data d’expiració: 24/01/2023
  • DES01 2017 3278: PC. Data d’expiració:  22/01/2023
  • CONTR 2015 2114: Conjunt PDI - Projector - Ordinador. Data d’expiració: 24/01/2023
  • CMN06 2012 5899: Carretons. Data d’expiració: 08/01/2023