Breu explicació del funcionament del programa

 

El programa iTALC es posa en funcionament des del menú "Eines del sistema" de l'ordinador del professor. Apareix com "iTalc master interface":

thumb_foto2
Posada en funcionament

Una vegada obert, la interfície de l'usuari presenta tres àrees diferenciades: dues barres de menús —una superior i una lateral— i un àrea central a on es mostren els equips dels alumnes.

thumb_foto3
Interfície de l'usuari

A la barra lateral es troba Overwiew overview_costat, a on es presenten les tres opcions de dita barra.  La primera i més important és el Classroom Manager classroom_manager, que mostra l'arbre amb el nom de tots els equips de l'aula. Amb el botó dret del ratolí es poden afegir i/o eliminar equips.

thumb_foto4
Arbre amb els equips de l'aula

La segona opció és Snapshots snapshot, a on es desen i mostren les captures de pantalla de l'escriptori d'un equip de l'aula.

thumb_foto9
Exemple d'una captura de pantalla, desada a la barra lateral

I finalment amb Your iTALC configuration config_costat, es configuren les preferències del programa.

 

La barra superior presenta les opcions d'aplicació al conjunt dels equips de l'aula.

thumb_foto5
barra superior

 

Així, per exemple, amb la icona Text Message textmessage, es pot enviar un missatge de text a tots els ordinadors dels alumnes alhora. El missatge apareixerà com una finestra emergent a dins dels escriptoris dels ordinadors dels alumnes.

thumb_foto6
Enviament del missatge, des de l'ordinador del professor
thumb_foto7
Missatge rebut als ordinadors dels alumnes

 

De la mateixa manera, amb la icona Fullscreen Demo fullscreendemo, l'escriptori de l'ordinador del professor es mostrarà alhora a tots els equips de l'aula; i amb la icona Lock all lockall, tots els equips quedaran bloquejats.

 

Si només es vol actuar sobre un equip en concret, només cal posar el ratolí sobre la finestra de l'equip desitjat i pitjar el botó de la dreta, per obrir el menú contextual del programa iTALC:

thumb_menucontextual
menú contextual

La majoria d'opcions són les mateixes que les de la barra superior, només que ara s'apliquen a un equip en concret. Destacaríem:

 • FullscreenDemo l'escriptori de l'ordinador del professor es mostrarà a equip de l'ordinador de l'alumne, a pantalla sencera, sense que l'alumne pugui utilitzar l'ordinador.
 • Window Demo l'escriptori de l'ordinador del professor es mostrarà a equip de l'ordinador de l'alumne, dins una finestra (que l'alumne podrà tancar o minimitzar, així com seguir amb la seva tasca).
 • Locked display bloquejar l'ordinador de l'alumne.
 • View live veure l'ordinador de l'alumne, sense possibilitat d'interactuar.
 • Remote Control Prendre el control de l'ordinador de l'alumne, és a dir, amb la possibilitat d'interactuar. També bastarà fer doble clic a sobre de la finestra per a prendre el control igualment. A l'escriptori del professor hi apareix l'escriptori de l'alumne, amb una barra superior de color blau, que ens permetrà tancar el control remot.

  thumb_foto8
  Exemple de control remot, amb la barra superior de color blau
 • Send text message Enviar-li un missatge de text.
 • Let student show demo l'escriptori de l'ordinador de l'alumne es mostra a la resta dels equips de l'aula, així com a l'ordinador d'aula. Si aquest està connectat a una PDI, l'escriptori de l'ordinador en concret es visualitzarà a la pissarra.
 • Logon / logout user Obrir i tancar sessió a dins l'ordinador de l'alumne.
 • Take a snapshot Fer una captura de pantalla de l'escriptori de l'ordinador de l'alumne.
 • Power on Encendre l'ordinador de l'alumne.
 • Reboot Reiniciar l'ordinador.
 • Power down apagar l'ordinador.
 • Overview Tornar al mode inicial, desbloquejant l'ordinador si aquest estava bloquejat, i tancant les demos obertes.