Perquè la xarxa Wi-Fi funcioni correctament els diferents dispositius dels quals depèn han de funcionar tots també de forma correcta:

 1. routers

 2. servidor proxy

 3. servidor de domini (si escau)

 4. switch WI-FI de la marca Cisco

 5. antenes

Primer de tot, comprovarem que tenim internet a la xarxa de cable:

 

 • Si no tenim Internet a la xarxa de cable haurem de fer les següents comprovacions:
 1. Servidor de domini (en cas de disposar-ne): assegurar-nos que està engegat i ben connectat. Feu-li un ping per comprovar que tenim connectivitat amb ell. Per fer un ping haurem  d'anar al menú 'Inicia-> Executa...' des d'un Windows XP i escriurem 'cmd'. Ens apareixerà una pantalla negra i escriurem 'ping 10.216.X.Y' on X depèn del centre i Y de la màquina concreta.
 2. Router: Primer de tot assegurar-nos que està engegat i ben connectat. Feu un ping per comprovar la connectivitat interna (LAN) i feu un ping a Internet (per exemple 'ping www.google.com') per comprovar que la connexió ADSL està bé (WAN). La IP del nostre router principal és la primera que té el centre. També la trobarem escrita damunt el router.

  En el cas que el centre tengui més d'un router
  : Realitzau les comprovacions de l'apartat b a cadascun dels routers

  Si les verificacions a i b no donen error llavors tant el router (i connexió ADSL) com el servidor de domini del centre (si el centre en té) funcionen correctament.
 • Si la xarxa de cable funciona correctament, comprovarem :

  En el cas que el centre tengui més d'un router: Realitzau les comprovacions de l'apartat b a cadascun dels routers
 1. Switch Wi-Fi: li heu de fer un ping per veure si està engegat i si tenim connectivitat amb ell. La IP del nostre switch Wi-Fi és la darrera IP que té disponible el nostre centre.
  Exemples:

  IP router Màscara de subxarxa IP switch Wi-Fi
  10.216.X.1 255.255.255.224 10.216.X.30
  10.216.X.33 255.255.255.224 10.216.X.62
  10.216.X.65 255.255.255.224 10.216.X.94
  10.216.X.97 255.255.255.224 10.216.X.126
  10.216.X.129 255.225.255.224 10.216.X.158
  10.216.X.161 255.255.255.224 10.216.X.190
  10.216.X.193 255.255.255.224 10.216.X.222
  10.216.X.225 255.255.255.224 10.216.X.254
  10.216.X.1 255.255.255.192 10.216.X.62
  10.216.X.65 255.255.255.192 10.216.X.126
  10.216.X.129 255.255.255.192 10.216.X.190
  10.216.X.193 255.255.255.192 10.216.X.254
  10.216.X.1 255.255.255.128 10.216.X.126
  10.216.X.129 255.255.255.128 10.216.X.254
  10.216.X.1 255.255.255.0 10.216.X.254
  10.216.X.1 255.255.254.0 10.216.X+1.254


 2. Proxy: li heu de fer un ping per veure si el servidor està engegat i si tenim connectivitat amb ell. Veure el document: Problema en iniciar el servidor de control de Xarxipèlag 2.0
 3. Antenes: comprovau que estàn connectades a les seves tomes de xarxa i que el LED link està il·luminat.


Si totes aquestes comprovacions donen resultat positiu, però la xarxa Wi-Fi ens demana autenticació, en aquest cas procediu a reiniciar el switch Wi-Fi (el switch de la marca CISCO), és a dir, li llevau el corrent elèctric i el tornau a connectar. Si després de tot la xarxa Wi-Fi continua fallant, llavors podeu obrir una incidència seguint l'article de petició de suport al CAU: Consultes i peticions de suport TIC

Per a que la xarxa wifi funcioni correctament fa falta que els diferents dispositius dels quals depèn funcionin tots també de forma correcta:

 • router

 • servidor proxy

 • servidor de domini (si escau)

 • switch Cisco

 • antenes

Per a que la xarxa wifi funcioni correctament fa falta que els diferents dispositius dels quals depèn funcionin tots també de forma correcta:

 • router

 • servidor proxy

 • servidor de domini (si escau)

 • switch Cisco

 • antenes

 

 • Primer de tot, comprovarem que tenim internet a la xarxa de cable. Si és així, vol dir que tant el router i la connexió ADSL estàn bé, així com el servidor de domini (si el centre en té).

Però si tampoc hi ha connexió a la xarxa de cable, haurem de fer les següents comprovacions:

 

 • Servidor de domini: assegurar-nos que està encés i ben connectat. Fer-li un ping per comprovar que tenim connectivitat amb ell.

 

 • Router: assegurar-nos que està encés i ben connectat. Fer-li un ping per comprovar la connectivitat interna (LAN) i fer un ping afora, per exemple "ping www.google.com" per comprovar que la connexió ADSL està bé (WAN).

 

 

 

 • Si la xarxa de cable funciona correctament, comprovarem els altres dispositius:

 

 

 • Switch wifi: fer-li un ping per veure si està encés i si tenim connectivitat amb ell.