wifi

El Windows 7 no inclou amb el sistema operatiu el programari necessari per connectar amb la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0 (la xarxa Wi-Fi amb gestió centralitzada de la Conselleria). Per això, per connectar a aquesta xarxa amb ordinadors que executin Windows 7 és necessari instal·lar programari addicional al sistema.Previament a la configuració de la xarxa Wi-Fi s'haurà d'instal·lar el plugin EAP-GTC versió 2.05.0000. Convé assegurar-se que es disposa d'aquesta darrera versió. En el tauler de control - programes i característiques es pot comprovar la versió instal·lada del plugin EAP-GTC.
Les proves del correcte funcionament del plugin s'han realitzat en un Windows 7. No obstant això, a la documentació del fabricant s'indica que aquest plugin funciona també amb Windows 8.x i Windows 10

 

Descàrrega (versió del plugin 2.05.0000)

Amb un explorador d'Internet accedir al següent URL depenent de la versió de Windows instal·lada (32 o 64 bits) (només accessible des dels centres):

Si l'ordinador té instal·lat el Windows 7 de 32 bits:

http://edudownload.caib.es/software/windows/win7/wifi/32bits/EAP-GTC-x86.msi

Si l'ordinador té instal·lat el Windows 7 de 64 bits:

http://edudownload.caib.es/software/windows/win7/wifi/64bits/EAP-GTC-x64.msi

Per saber quina versió de Windows teniu instal•lada, heu d'anar a Tauler de control > Sistema i Seguretat > Sistema. S'obrirà una finestra com aquesta, on podreu veure si és de 32 o 64 bits.

nbits
Instal·lació

Per instal·lar aquest plugin simplement feu doble clic i seguiu les instruccions:

1

Configuració

Una vegada instal·lat aquest plugin heu d'anar a Tauler de control > Xarxa i Internet > Centre de xarxes i recursos compartits (si la visualització la teniu per categories. En cas que la tengueu per icones, haureu d'anar a Tauler de control > Centre de xarxes i recursos compartits).

2
Pitjau on posa Administra les xarxes sense fil i s'obrirà aquesta finestra.

3
Aquí haureu de seleccionar Afegeix una xarxa sense fil, i en la finestra que vos apareixerà pitjau sobre Crea un perfil de xarxa manualment.

4
on haureu de posar tal com indica la figura següent:
Nom de la xarxa: el nom de la vostra xarxa (en aquest exemple xw507011)
Tipus de seguretat: WPA2-Enterprise
Tipus de xifratge: AES
Clau de seguretat: en blanc
Inicia aquesta connexió automàticament: activat   (les altres opcions desactivades)

5
Un cop creat el perfil, s'ha de configurar la connexió. Haureu de clicar a Canvia la configuració de la connexió

6Dins la secció Connexió heu d'activar Connecta't automàticament quan la xarxa sigui a l'abast.

7
Dins la secció Seguretat heu d'activar Recorda les meves credencials ...
Mètode d'autenticació: Microsoft EAP protegido (PEAP)

15A la seva dreta heu de pitjar el botó Configuració, per tal de configurar el métode d'autenticació. Tal com s'indica a la figura d'abaix heu de seleccionar lo següent:
Validar un certificado de servidor: desactivat
Conectarse a estos servidores: desactivat
Método de autenticación: EAP-Token
Habilitar reconexión rápida: activat
Aplicar protección de acceso a redes:desactivat
Desconectar si servidor no presenta TLV: desactivat
Habilitar privacidad de identidad: desactivat

8
En la finestra anterior de Propietats de la xarxa sense fil, anau a Configuració avançada.
Dins la secció Configuració de 802.1x heu d'activar Especifica el mode d'autenticació.
En el desplegable seleccionau Autenticació d'usuaris o d'ordinadors, la resta va desactivat.

9
Dins la secció Configuració 802.11, heu de deixar-ho tal com està. És a dir, ha d'estar activat Habilita la memòria cau PMK.
Temps de vida de PMK: 720
Nombre d'entrades de la memòria cau PMK: 128

16
En acabar de configurar els paràmetres de la xarxa wifi s'haurà de reiniciar l'ordinador.
Una vegada reiniciat, entrau amb un usuari i connectau-vos a la vostra xarxa wifi. En aquest moment haureu d'emplenar el nom d'usuari i la contrasenya, el camp logon domain s'ha de deixar en blanc.  Aquest pas d'emplenar el nom d'usuari i la contrasenya de la xarxa wifi s'haurà de fer una vegada per a cada usuari.