Configuració d'un dispositiu Android per connectar-lo amb la Wi-Fi del centre

 

Cal tenir en compte que un ús no controlat i massiu de la Wi-Fi pot afectar negativament al seu rendiment. Per això volem remarcar que és necessari fer un plantejament a nivell de centre abans de generalitzar l'ús d'aquest servei Wi-Fi als dispositius mòbils.

 

Hem provat la connexió utilitzant una tableta Samsung Galaxy. Podeu utilitzar altres tipus de dispositius Android, com telèfons mòbils, només que potser les opcions de menú no es trobin tal com s'indica aquí.

 

  • Accediu a Aplicacions - Ajustaments - Connexions sense fils
  • Assegurau-vos que no estigui habilitat el "mode de vol" (també conegut com a "mode avió")
  • A Ajustaments Wi-Fi han d'aparèixer totes les xarxes sense fils detectades, entre les quals la del centre, de nom xw seguit de les 6 xifres finals del codi del centre (per exemple, xw507011)

    fig1
  • Feu clic sobre la xarxa xwXXXXXX per establir la connexió
  • Apareixerà un quadre de diàleg de configuració. Les opcions que s'han de triar es mostren a la figura següent. La identitat (nom d'usuari) i la contrasenya depenen del centre i cal demanar-ho al Coordinador TIC.

fig2

 

  • En haver completat la introducció d'informació heu de fer clic al botó Conectar
  • Si les dades són correctes el dispositiu es connectarà a la Wi-Fi i això apareixerà indicat a la pantalla Ajustaments Wi-Fi tal i com es mostra a la figura següent

fig3