wifiEl Windows 10 no inclou amb el sistema operatiu el programari necessari per connectar amb la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0 (la xarxa Wi-Fi amb gestió centralitzada de la Conselleria). Per això, per connectar a aquesta xarxa amb ordinadors que executin Windows 10 és necessari instal·lar programari addicional al sistema.

Previament a la configuració de la xarxa Wi-Fi s'haurà d'instal·lar el plugin EAP-GTC versió 2.05.0000. Convé assegurar-se que es disposa d'aquesta darrera versió. En el tauler de control - programes i característiques es pot comprovar la versió instal·lada del plugin EAP-GTC.

 

Descàrrega (versió del plugin 2.05.0000)

Amb un explorador d'Internet accedir al següent URL depenent de la versió de Windows instal·lada (32 o 64 bits) (només accessible des dels centres):

Si l'ordinador té instal·lat el Windows 10 de 32 bits:

http://edudownload.caib.es/software/windows/win7/wifi/32bits/EAP-GTC-x86.msi

Si l'ordinador té instal·lat el Windows 10 de 64 bits:

http://edudownload.caib.es/software/windows/win7/wifi/64bits/EAP-GTC-x64.msi

Per saber quina versió de Windows teniu instal•lada, heu d'anar a Tauler de control > Sistema i Seguretat > Sistema. S'obrirà una finestra com aquesta, on podreu veure si és de 32 o 64 bits.

thumb_nbits

 

Instal·lació

Per instal·lar aquest plugin simplement feu doble clic i seguiu les instruccions:

thumb_1

 

Configuració

Una vegada instal·lat aquest plugin heu d'anar a Configuración > Red e Internet

redeinternet

 

En la nova finestra heu d'anar a  Centro de redes y recursos compartidos

 

centro de redes

 

En el menú on posa Cambiar la configuración de red heu de seleccionar  + configurar una nueva conexión o red

 

configurar nueva conexión

En la nova finestra heu de seleccionar Conectarse manualmente a una red inalámbrica

 

conectarse manualmente


Aquí haureu de seleccionar Afegeix una xarxa sense fil, i en la finestra que vos apareixerà pitjau sobre Crea un perfil de xarxa manualment.

thumb_4

on haureu de posar tal com indica la figura següent:
Nom de la xarxa: el nom de la vostra xarxa (en aquest exemple xw507011)
Tipus de seguretat: WPA2-Enterprise
Tipus de xifratge: AES
Clau de seguretat: en blanc
Inicia aquesta connexió automàticament: activat   (les altres opcions desactivades)

thumb_5

Un cop creat el perfil, s'ha de configurar la connexió. Haureu de clicar a Canvia la configuració de la connexió

thumb_6
Dins la secció Connexió heu d'activar Connecta't automàticament quan la xarxa sigui a l'abast.

thumb_7

Dins la secció Seguretat heu d'activar Recorda les meves credencials ...
Mètode d'autenticació: Microsoft EAP protegido (PEAP)

thumb_15

A la seva dreta heu de pitjar el botó Configuració, per tal de configurar el métode d'autenticació. Tal com s'indica a la figura d'abaix heu de seleccionar lo següent:
Validar un certificado de servidor: desactivat
Conectarse a estos servidores: desactivat
Método de autenticación: EAP-Token
Habilitar reconexión rápida: activat
Aplicar protección de acceso a redes:desactivat
Desconectar si servidor no presenta TLV: desactivat
Habilitar privacidad de identidad: desactivat

thumb_8

En la finestra anterior de Propietats de la xarxa sense fil, anau a Configuració avançada.
Dins la secció Configuració de 802.1x heu d'activar Especifica el mode d'autenticació.
En el desplegable seleccionau Autenticació d'usuaris o d'ordinadors, la resta va desactivat.

thumb_9

Dins la secció Configuració 802.11, heu de deixar-ho tal com està. És a dir, ha d'estar activat Habilita la memòria cau PMK.
Temps de vida de PMK: 720
Nombre d'entrades de la memòria cau PMK: 128

thumb_16

En acabar de configurar els paràmetres de la xarxa wifi s'haurà de reiniciar l'ordinador.
Una vegada reiniciat, entrau amb un usuari i connectau-vos a la vostra xarxa wifi. En aquest moment haureu d'emplenar el nom d'usuari i la contrasenya, el camp logon domain s'ha de deixar en blanc.  Aquest pas d'emplenar el nom d'usuari i la contrasenya de la xarxa wifi s'haurà de fer una vegada per a cada usuari.


Si no s'aconsegueix connectar a la xarxa wifi

És a dir, si torna a demanar les credencials i no connecta mai a la xarxa wifi, aleshores això és degut a una actualització del sistema operatiu Windows 10, la qual impedeix que els ordinadors es connectin a una xarxa tipus 802.1x, com és el cas de la nostra xarxa wifi.

Per solucionar-ho s'haurà de fer una modificació en el registre de Windows.

 

La modificació del registre és una tasca molt delicada. Una modificació errònia pot causar problemes seriosos de funcionament. Assegureu-vos de fer aquests canvis amb molta cura.

 

Per modificar el valor del registre seguiu aquestes pases:

  1. Anar a Inicio > ejecutar, dins l'espai en blanc escriviu regedit

  2. Localitzar la següent subclau en el registre  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\PPP\EAP\13

  3. En el menú Edición, seleccionar Nuevo i fer clic sobre Valor DWORD

  4. Escriure TlsVersion  (la segona lletra és una L minúscula, no una i majúscula) per el nom del valor DWORD i fer INTRO

  5. Clic botó dret del ratolí sobre TlsVersion i fer clic sobre Modificar

  6. En el camp Información del valor (seleccionant Hexadecimal) escriure c0 i clic sobre Aceptar. En la columna Datos quedarà 0x000000c0 (192)

  7. Sortir del registre i reiniciar l'ordinador.

 

L'enllaç original de microsoft per solucionar aquest problema és el següent: https://support.microsoft.com/en-us/help/3121002/windows-10-devices-can-t-connect-to-an-802.1x-environment