Imprimeix
Categoria: Wi-Fi
Vist: 3439

 

Configuració d'un dispositiu chromebook per connectar-lo amb la Wi-Fi xarxipelag2.0


Quan es configuren els paràmetres de la xarxa wifi xarxipelag20 a un chromebook s'hauràn d'emplenar de la manera següent, tal com es veu a la imatge:

chromebook

Els paràmetres a omplir són els següents:

Si ja teníeu qualque chromebook configurat i ara no pot connectar a la wifi i surt un missatge que s'ha rebutjat el certificat d'autenticació de manera local, llavors en el paràmetre Certific CA servidor haureu de canviar de Predeterminat a No comprovar .